woensdag 23 januari 2008

Brussel, Brussel, en nog eens Brussel ...

Vlaamse vrienden,

Sinds vorige week dinsdag 15 januari is het communautair overleg terug van start gegaan in de zogenaamde octopuswerkgroep. Terwijl ik altijd geleerd had dat octopussen acht poten hadden, zitten er ondertussen bijna het dubbel aantal aan politici in. Maar dat is niet van belang. Erger is dat de agenda niet duidelijk is.

Het lijkt wel of alles open ligt. En dat maakt er mij niet geruster op. Ook tijdens de vorige onderhandelingsronde is het mij nooit duidelijk geweest wat de Vlaamse onderhandelaars nu eigenlijk wilden. Hier en daar hoor je iets over de plantentuin van Meise, of de Vlaamse resoluties uit 1999, maar is dat de essentie? Waarover moeten de onderhandelingen gaan? Louter over meer bevoegdheden voor de deelstaten? Voor mij is het duidelijk: er moeten onderhandelingen komen over de belangrijkste hindernis voor verdere onafhankelijkheid: Brussel.

Al enige tijd werkte ik aan wat ondertussen een klein politiek essay geworden is over dit onderwerp, maar die bloody exams gooiden steeds roet in het eten. Hoewel ik ook vandaag eigenlijk achter mijn boeken had moeten zitten, gaf ik toe aan de drang om het stuk af te werken. Jullie vinden het als downloadbare PDF-file hier, en als gewone webtekst hier.

De tekst verdedigt grosso modo volgende institutionele hervorming van de Belgische staat:

- Fusie BHG met Vlaams Gewest (gevolg: afschaffing BHG, integratie VGC in Vlaamse Gemeenschap, hervorming GGC)
- Uitbreiding COCOF tot een te onderhandelen aantal faciliteitengemeenten in ruil voor de afschaffing van die faciliteiten
- Fusie Waals Gewest en Franse Gemeenschap

Resultaat:

- Vlaanderen kan rechtstreeks investeren in eigen hoofdstad
- België wordt fundamenteel tweeledig, én elke deelstaat heeft op het grondgebied een eigen minderheid
- rechten minderheden worden aan elkaar gelinkt, zij krijgen sleutel in handen van voortbestaan België

Het idee is niet nieuw, en komt eigenlijk van de Sociaal-Flamingantische Landdag, maar ik werkte het wat verder uit en voegde er mijn eigen inzichten aan toe. Ik kan me de reacties al bedenken. Smithson, de grote voorstander van een eigen Vlaamse republiek gaat deze keer plat op de buik. Verre van, maar ik ben realistisch. Onze Vlaamse staat zal er niet komen door het geroep van slogans, maar via legalistische weg, stap voor stap. De oplossing van de Brusselse kwestie is daarin prioriteit nummer één. Uw commentaar, via reactie hier, of via mail, is zoals steeds welkom.

Beste groeten,

Smithson.


8 opmerkingen:

 1. Als ik u dit had horen vertellen, zou ik op het einde met vol enthousiasme rechtgestaan zijn en hard geapplaudisseerd hebben. Een prachtig stukje tekst dat veel meer verdiend dan enkel op een blog te staan. Ik raad u dan ook ten zeerste aan, om een vertaling naar het Frans te maken en deze tekst te versturen naar al de politiekers binnen het octopus overleg. Als N-Va'er sta ik ook achter deze tekst, omdat het voor meer Vlaanderen staat (door ironisch gezien meer Brussel)en omdat het puurweg voor onze kartel partner zijn slogan, beter bestuur staat. Als het u mij toelaat zal ik dan ook jouw tekst verspreiden, langs mijn persoonlijke blog: http://shotjes.be en ook langs het jong N-VA forum.

  Met Vlaamse Groeten

  Matthijs Pietrala

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Mathijs,

  "Alles, maar dan ook alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever"

  Verspeiden die handel, zou ik zeggen.

  Beste groeten,

  Brecht.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Een mooi voluntaristisch werkstuk. Je steekt je nek uit en verwacht dit van alle Belgen. Hier loopt je betoog vast. Je stelt terecht dat er geen Brussels cultuurmodel bestaat en dat de Brusselaar eigelijk ofwel Vlaams, Frans of vreemd is. Hoe past deze Franstalige Belg of deze Franssprekende Marokkaan/Belg in de Vlaamse gemeenschap ? Kiest hij voor ons territoriaal natiebegrip of blijft hij dromen van La Grande Nation ? Moeten alle vreemdtalige binnen Vlaanderen voor hun contacten met de overheid Nederlands kennen zoals Dhr. Van Eycken UDF ? Ook alle Brusselaars ?
  Ik vermoed dat hun misprijzen voor het Nederlands groter is dan onze bereidheid om een Franstalige minderheid binnen onze regio te verdragen. Ga je dan niet een Klein-België creëren, iets waar we eigelijk van af willen. Een volledig geïntegreerde Vlaamse multiculturele gemeenschap, Nederlands-Frans-Engels-Arabisch sprekend en denkend, onderworpen aan een Vlaamse administratie uitsluitend in het Nederlands. Moeilijk, heel moeilijk.

  "Een rechtvaardige, consequente en transparante staatsstructuur". Je bedoelt waarschijnlijk democratie. Om welke reden zouden de franstaligen hun meerderheid binnen het BHG en België afgeven voor een democratische minderheidspositie binnen Vlaanderen en c.q. België ? Je verwijst terecht naar hun tactiek. Ik zie niet de win-win situatie. Waarom zouden ze zich laten kopen ? Recent weigerden ze elk toezicht en geld van Vlaanderen.

  Quid Wallonië. De acties om WalloBrux op poten te krijgen, tonen ons welke weg zij op willen., n.l. La petite Belgique.
  Brussel wil wel gratis met Wallonië maar Mejuffrouw Beulemans moet door Vlaanderen met geld opgevreën worden.

  Zoals jij met dit essay een opening geeft voor een oplossing moeten vooral de Brusselaars uit hun pijp komen en niet denken dat zij het zonder Vlaanderen kunnen redden. De Vlamingen toonden reeds 178 jaar hun goede wil. Als dit blijkt zal ik jouw project ondersteunen. Daarom de goede suggestie van SMOSSE : vertaal de tekst en lok Franstalige reacties uit. Ik ben zeer benieuwd en hoop ongelijk te krijgen.

  met vriendelijk groeten.
  Cyrano

  BeantwoordenVerwijderen
 4. zal ik zeker verspreiden...
  guido

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Als Vlaming kan ik me niet vinden in deze tekst. Ik vind het allemaal teveel vrijblijvend voor de Frantaligen en ik vrees dat het de problematiek als een inktvlek over de rest van Vlaanderen zal verspreiden. Een idee waar ik met speel is van Brussel een bi-polige stad te maken met een Nieuw-Brussel dat geografisch aansluit bij het huidige Brussel maar dat volledig binnen Vlaanderen gelegen is. Bvb. de kanaalzone tussen Brussel/Haren en Vilvoorde zou hiervoor kunnen in aanmerking komen. Het klinkt misschien utopisch maar het zou dan ook een plan kunnen zijn dat over vele jaren moet gerealiseerd worden..

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Als Vlaanderen een voorstel mag lanceren om Brussel te annexeren, waarom zou Brussel geen scenario voorleggen om Vlaams- en Waals-Brabant terug bij Brussel te voegen zoals die provincie oorspronkelijk was. ;-)

  Alle gekheid op een stokje :
  Als Vlaanderen meer autonomie wil voor haar eigen, dan vraagt elementaire beleefdheid dat ze dit de inwoners van het Brussels Gewest ook toekent, of hen tenminste over hun eigen lot laten beschikken.

  Als ze dat niet doet, dan dreigt ze wel eens in een open conflict te geraken met de inwoners van het Brussels Gewest, en gegarandeerd dat Vlaanderen dan verliezende partij zal zijn. ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Beste Brecht,

  Hier alvast mijn commentaar op je essay voor het gedeelte tot en met 'Judo'. De rest van je essay moet ik nog eens aandachtig lezen.

  Ik vind persoonlijk dat het 'probleem Brussel' niet alleen een communautaire knelpunt is, maar ook een ecologisch probleem. Ik denk niet alleen aan de Zenne, maar ook aan de luchtgesteld (zeer actueel met de !verhoogde! concentraties kwik), het afvalbeleid, de verloedering... Zelf ben ik niet zozeer verontrust door de internationalisering van de Vlaamse Rand, maar wel door de electorale verfransing en de verstedelijking. Dat heel wat inwijkelingen zich moeilijk kunnen of willen integreren in de gordelgemeenten is vooral te danken aan de politici, zowel Vlaamse (hun lamlendigheid) en Franstaligen (hun onredelijkheid en het ophitsen).

  Ik woon reeds 31 jaar in Hoeilaart, een dorp in de Vlaamse Rand, vlakbij het Zoniënwoud. De uitbreiding van Brussel mag niet ten koste van het groene en landelijke karakter van mijn dorp gaan. Men moet zich afvragen in hoeverre de eis tot uitbreiding van het Brusselse Gewest is ingegeven door de bedrijfswereld. De Vlaamse Confederatie Bouw heeft bijvoorbeeld stevig aan de mouw zitten trekken van de verschillende overheden voor wat betreft het GEN (cfr. overheidsopdrachten). Mijn woning ligt naast spoorlijn 161, dat deel uit zal maken van dat GEN. Reeds enkele jaren geleden vroeg ik mij in een artikel voor Spoorslag af of dit GEN een wondermiddel is of een placebo. Ga bijvoorbeeld eens na hoeveel parkeerplaatsen er bij de betrokken treinstations bijkomen? Men verschuift de files gewoon naar de woonwijken in de Vlaamse Rand. En waarom niet kijken naar de alternatieven, zoals bijvoorbeeld telewerk, herziening van de autofiscaliteit, flexibilisering van de werktijden, promoten van carpooling en fietsgebruik,...? Zowel de milieubeweging als Febiac hebben hieromtrent heel wat denkwerk verricht. Waarom schenken politici daar geen aandacht aan?

  Verstedelijking is bovendien ook een onzichtbaar proces, waarbij de stadsmentaliteit (hip, modern, alles kan en mag) botst met de dorpsmentaliteit (rust, gehechtheid aan vaak onschreven regels). En met dorpsmentaliteit is niets mis.

  Wat betreft je standpunt over het Nederlands en het Vlaamse natieconcept kan ik je slecht deels volgen. Fundamentalisme is inderdaad nooit goed. Wanneer een Vlaamse gemeente aan een anderstalige nieuwkomer uitsluitend Nederlandstalige informatie verschaft, met als excuus dat men de bestuurstaalwetgeving toepast, dan kan men moeilijk van de nieuwkomer verwachten dat hij op die eerste dag de taal begrijpt, spreekt en bijgevolg ingeburgerd is. Anderzijds sluit ik mij aan bij het standpunt over taal van de Sociaal-Flamingantische Landdag (zie: http://www.landdag.org/www2/teksten/manifest-miel-dullaert.html).

  Misschien een interessante aanvulling op je bespreking van het Franstalige natieconcept is het volgende: "Toen Brussel einde september 1830 het machtscentrum van het nieuwe België werd, hadden de nieuwe machthebbers weinig of geen moeite om onder elkaar mekaar te aanvaarden wat Charles Rogier schreeft aan zijn Engelse Palmerston: 'Les efforts de notre gouvernement doivent tendre à la destruction de la langue flamande, pour préparer la fusion de notre Belgique avec notre grande patrie la France.' In een brief aan zijn collega in het nieuwe Belgische bestuur Raikem stelde diezelfde Rogier 'Les premiers principes d'une bonne administration sont basées sur l'emploi exclusif d'une langue et il est évident que la seule langue des belges doit être le Français. Pour arriver à ce résultat il est nécessaire que toutes les fonctions civiles et militaires, soient confiées pour quelque temps (!) à des Wallons ou à des Luxembourgeois; de cette manière les Flamands privés temporairement des avantages attachés à ces emplois, seront contraints d'apprendre le français et ainsi l'on détruira peu à peu l'élément germanique en Belgique.' " Het fragment is afkomstig uit het recente boek van Platel, u niet onbekend.

  Je schrijft ergens "Wie geen Frans kent, kan zich niet omstandig uitdrukken, heeft geen toegang tot het rijke Franse cultuurpatrimonium en leeft wat Franstaligen betreft in de duistere middeleeuwen. Dat verklaart voor een stuk ook de lage bereidheid van Franstaligen om een andere taal te leren dan het Frans. Waarom zou men een taal leren die in hun cultureel concept lager gerangschikt staat dan la langue de Baudelaire." Toen ik dit las, vroeg ik mij af of dit ook de houding verklaart van de Vlamingen tegenover hun taal? Waarom tonen wij niet dat Nederlands ook een mooie taal is, wijd verspreid, met een rijke geschiedenis?

  Nog een vraag: leeft het Franstalige natieconcept nog in Brussel? Vormen Franstaligen in Brussel nog wel een meerderheid?

  Ook een typfoutje ontdekt onder de titel 'Judo', in de derde zin, 'on' moet 'ons' zijn. Geen erg, want ongetwijfeld vind je in bovenstaande reacties ook enkele kemels.

  Mijn bedenkingen over het tweede deel van je essay (vanaf 'Tze resistance') volgen later.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ziehier mijn vervolgcommentaar:

  Wat ik heel verwarrend vind in je essay, is het afwisselend gebruik van de woorden 'uitbreiding' en 'fusie'. Die woorden betekenen m.i. niet hetzelfde. Onder uitbreiding versta ik het geografisch verleggen van grenzen, ten koste van andere territoria. Met een uitbreiding van Brussel kan ik niet akkoord gaan. Maar een fusie van het BHG met het Vlaams Gewest is een idee waar ik volledig achter sta. Ik zou dan ook in jouw essay enkel het woord 'fusie' hanteren, voor alle duidelijkheid.

  In het onderdeel 'Secundaire effecten en weerstanden' lees ik: "De facto komen we dan tot een België met een volledige symmetrie: voortaan bestaat zij uit twee deelstaten, die elk een anderssprekende minderheid hebben met grondwettelijke rechten." Moet in jouw scenario Vlaanderen het Minderhedenverdrag ratificeren? Dit internationaal verdrag gaat wel verder dan de Belgische grondwet, voor wat betreft minderheden.

  Een foutje gezien in het onderdeel 'Tze resistance', de laatste zin in de laatste allinea: Diegenen kunnen (ipv 'kan')...

  BeantwoordenVerwijderen