vrijdag 16 november 2007

Bravo voor Keulen

Eergisteren besliste Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen om de burgemeesters van Kraainem, Linkebeek en Wezenbeek-Oppem niet te benoemen omwille van flagrante overtredingen van de taalwetgeving inzake faciliteitengemeenten. Aanleiding was het versturen van eentalig Franse oproepbrieven, wat op zich al genoeg is om de verkiezingen nietig te laten verklaren, maar dat was niet het enige. Onlangs voerden de FDF-burgemeesters in diezelfde gemeenten een actie met een nooit geziene aggresiviteit om tijdens de gemeenteraad Frans te spreken, wat eveneens bij wet verboden is. De reactie van Keulen kon dus ook niet uitblijven: de drie burgemeesters werden niet benoemd.

Ik zou zowaar hoopvol beginnen worden voor de Vlaamse natie. Op 7 november toonden de Vlamingen voor het eerst in de geschiedenis van België dat ze kunnen, als ze maar willen. Hetzelfde geldt voor de Vlaamse Regering. Waar indertijd nog Voeren "geregeld" werd door een schimmige constructie van gouverneurs, is nu een duidelijk signaal gegeven : in Vlaanderen spreekt men Nederlands. Point finale. (ok, een beetje humor mag nog). De reacties van de overkant blijven natuurlijk niet uit, maar wees niet bang, beste lezer, dit is zuiver retoriek. De burgemeesters mogen "rouspeteren" zoveel ze willen: ze worden niet benoemd en daarmee basta.

Het FDF is natuurlijk woest en noemt de beslissing "ondemocratisch". Ik heb in mijn jonge politieke leven (met politiek bedoel ik de Arestoteliaanse opvatting die ik eerder vertolkte, partijpolitiek ben ik vooralsnog niet) al vaak gemerkt dat politici die te snel het woord "democratie" of afgeleiden daarvan in hun mond nemen, net de grootste ondemocratische praktijken hiermee willen verdoezelen. In die zin schreef ik dan ook meteen een antwoord op de blog van Alain Destexhe, Brussels volksvertegenwoordiger voor de MR:

Beste meneer Destexhe,

U verwijst graag naar het ondemocratische karakter van het tegenhouden van de benoemingen door minister Keulen, maar dat is in wezen intellectueel frauduleus. U moet kijken naar het niveau waarop dit gebeurt: op gemeentelijk niveau zijn de Franstaligen misschien een meerderheid, maar in de Vlaamse ruimte zijn jullie een minderheid. En het is de bevoegde meerderheid die beslist. De Vlaamse overheid heeft steeds gematigd gereageerd op de aanwezigheid van Franstaligen in Vlaanderen door het verlenen van faciliteiten en het meer dan eens dichtknijpen van een oogje wat taalwetgeving betreft. Maar het ostentatief Frans spreken in een Vlaamse gemeenteraad terwijl dat bij wet verboden is, is een regelrechte provocatie. Indien u van mening bent dat uw gemeente onrechtvaardig behandeld is, dan bestaan daarvoor geijkte democratische kanalen, zoals de Franstalige vertegenwoordiging in het Vlaams Parlement en de Raad van State. De taal die echter gesproken wordt is oorlogstaal en dat past niet in een democratisch bestel. De letterlijke verklaring tot oorlog van de burgemeester van Wezenbeek-Oppem aan het adres van de Vlamingen kon dan ook niet zonder antwoord blijven. U hebt het recht verontwaardigd te zijn, maar de beslissing van meneer Keulen was wél democratisch. En dat weet u zelf ook.

Vlaamsgezinde groeten,

www.smithsonsplace.eu


Eigenlijk zouden we veel meer de Franstalige media in het oog moeten houden om te zien wat daar over Vlaanderen gezegd wordt. Vandaag las ik in het Nieuwsblad zelfs dat La Libre Belgique (Brusselse liberale krant, nvda) elke verwijzing naar het Vlaams Belang filtert, behalve als het niet anders kan. Dat is toch regelrechte censuur, niet? Het Belgisch democratisch palmares wordt stilaan indrukwekkend: meerderheden worden genegeerd (zie BHV), persvrijheid wordt aan banden gelegd (zie LLB) en de vrijheid van meningsuiting is een lachertje geworden, daar zorgt het CGKR wel voor. (Zie daarvoor mijn post Jean-Marie rascist? Kom nou Jozef) Fundamenteel heeft Destexhe dan eigenlijk tóch gelijk: België is geen democratie.

HLRF!

Smithson.


15 opmerkingen:

 1. Pas bravo Keulen.
  Je suppose que ce blog est un blog à facilités.
  Voir ici, ce que je pense de cette histoire et puis on peut en discuter, si tu le désires.

  http://grand-barnum.blogspot.com/2007/11/scandaleux.html

  http://grand-barnum.blogspot.com/2007/11/ces-dictatures-qui-nous-emmerdent.html

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Monsieur "Barnum"

  J'ai lu votre post concernant la decision de monsieur Keulen et je dois vous dire que je trouve votre style tout à fait pas respectueux. Vous comparez la décision de Mr Keulen avec l'action de "Lebensraum" de Hitler, et ce comparaison est complètement inapte.

  En plus, c'est plutot l'envers. En 1963 on à agrée la frontrière linguistique autour de Bruxelles et vous étiez d'accord. En 40 anées la péripherie de Bruxelles - ou on parlait un dialect Brabant depuis des siècles - à été francophonisé. Et maintenant, vous souhaiterez l'adherence à Bruxelles, ou les francophones ne respectent pas les lois linguistiques? Qui cherche alors du Lebensraum? Qui ne s'adapte pas? Qui ne veut pas apprendre la langue de l'autre? Ce ne sont pas les Flamands. Le fait que je vous réponds dans votre propre langue sur un site flamand est déjà la preuve. Est-ce que vous pouviez me répondre dans ma langue? Je m'en doute.

  Salutations flamingantes,

  Smithson

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik zou werkelijk in het Nederlands kunnen schrijven, maar ik heb een voorkeur om mijn eigen moedertaal gebruiken. ’t Is gemakkelijker voor mij om mijn ideeën uit te leggen en om beter begrepen zijn. Nochtans, ik begrijp uw Nederlands beter dan uw Frans (die niet zo slecht is.)

  Vous trouvez que mes propos manquent de respect ?

  Vous êtes choqué par la comparaison évidente (pour qui connaît quelque peu cette période de l’Histoire) avec la politique nazie ? Il n’y a rien de désobligeant dans mes propos ni de volonté d’insulter, mais juste un constat amer de cet état intolérant que devient jours après jours, la Flandre.
  Je pense malheureusement qu’il manque encore à la Flandre une sérieuse dose d’apprentissage de l’histoire de l’humanisme, de droit, de philosophie et du respect des minorités. Vous me semblez pourtant plutôt cultivé … et pourtant, alors que dire du reste de nos désormais buitenlandgenoten ?

  "Lebensraum" n’est pas une action, mais un concept ; parlons alors de "Nacht und Nebel qui était aussi une loi, vu qu’il vous semble important de respecter les lois, mais uniquement les flamandes.
  Comme répondu aussi sur le blog de Destexhe, je m'étonne que vous référenciez sur votre blog Le Mouvement pour une Flandre Indépendante et Socialiste (V-SB) qui affirme œuvrer pour la création d’une société socialiste, avec égalité de chances, droits et devoirs, dans une Flandre indépendante, loin de toute structure supranationale anti-démocratique et capitaliste mais coopérative et solidaire avec tout peuple et état désirant la liberté."
  Et donc, vous soulignez vous-même vos propres contradictions, car vous admettez une seule exception axiomatique que serait le cas des francophones en flandre. Vous ne donnez aucun élément d’argumentation à ce sujet.
  Vous semblez oublier qu’il a été considéré à un moment donné qu’une région était aussi « la Flandre » à la condition expresse (non temporaire) que des facilités soient octroyées aux francophones.
  Plus grave, vous semblez ignorer totalement que la Région wallonne englobe totalement la région de langue allemande et ces derniers semblent actuellement contents de la situation.
  Pour rappel, la Belgique a été condamnée il n’y a pas si longtemps par le Conseil de l’Europe (http://www.coe.int/DefaultFR.asp) pour le non respect de ses minorités francophones en Flandre… mais comme me l’écrit si bien (malheureusement pas dans sa langue) sur mon blog un flamingant :
  «So, you can write what you want, we do as we like. »

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Geachte Barnum,

  Wat voor u geldt, geldt voor mij ook: ik druk mij beter uit in mijn eigen moedertaal. Dank ook voor uw snelle antwoord. Maar u slaagt erin om vooral niet in te gaan op mijn argumenten en zelf nieuwe argumenten op te werpen. Bovendien grijpt u mijn ridderlijke toegifte van inconsequentie in mijn gedachtengang niet aan om tot een constructief antwoord te komen, zoals van een democraat mag worden verwacht, maar wel om mijn mening meteen af te doen als onzinnig, terwijl de grondredenering (minderheden met exclusieve rechten ondergraven de democratische techniek van meerderheidsstemmingen) wel intact blijft. Ik had ietwat meer sereniteit verwacht, maar dat is jammer genoeg niet iedereen gegeven.

  Ik herhaal dus mijn argumenten en ik zou willen dat u er dit keer wél op reageert:

  1. De vergelijking met Lebensraum (dat inderdaad een concept is, en geen concrete actie, maar dat is een irrelevante discussie voor dit onderwerp) gaat nog steeds niet op, omdat het voornaamste subconcept daarbij imperialisme is, wat niet geldt voor Vlaanderen. In 1970 werd overeengekomen dat elke Gemeenschap op zijn grondgebied zijn eigen culturele bevoegdheden mag uitvoeren. Aangezien dit gaat over het eigen grondgebied van Vlaanderen, waar het dus zelf mag over beslissen, kan de verwijzing naar Lebensraum niet kloppen; daarvoor ontbreken de imperialistische aspiraties zoals Hitler die had, bijvoorbeeld door het binnenvallen van Polen in '39. Het is zoals eerder gezegd - maar daar reageerde u ook niet op - eerder omgekeerd: vanuit Brussel merk ik een soort Franstalig imperialisme. Men wil in Vlaanderen als Franstalige overal Frans kunnen spreken, van Knokke tot De Panne en van Gent tot Voeren. Het gros van de Franstalige culturele elite is namelijk nog steeds behept met het idee dat mensen die geen Frans spreken eigenlijk sukkelaars zijn omdat ze geen aansluiting hebben met de rijke Franstalige culturele traditie. Nochtans is de Nederlandse taal zeer rijk en mooi. In mijn contacten met Franstaligen merk ik echter nog steeds hoe zij aangeleerd zijn dat Frans dé taal is bij uitstek. Dat Franstaligen door de globalisering voor het eerst zélf geconfronteerd worden met een andere dominante taal - Het Engels (en misschien later ook het Mandarijns Chinees), vind ik dan ook een leuke evolutie.

  2. Nogmaals - en reageer hier aub wél eens op - in 1963 werd de taalgrens op democratische wijze overeengekomen - ondanks gefraudeerde talentellingen - zoals ze nu is. De Vlamingen hebben zich steeds aan hun "part of the deal" gehouden, door de faciliteiten voor Franstaligen te respecteren, terwijl de faciliteitengemeentes voor Nederlandstaligen in Wallonië WEL verfranst zijn. Uw verwijzing naar de Duitstalige Gemeenschap is hierbij dan ook irrelevant, want het Waalse Gewest heeft hier in persoonsgebonden zaken geen enkele bevoegdheid. De Duitstalige Gemeenschap is een welomschreven gebied met 70 000 mensen, de faciliteitengemeenten zijn verspreide brokjes land in een oase van Franstaligheid. De twee zijn onvergelijkbaar en dat weet u.
  3. Vlaanderen moet geen lessen krijgen in "l’histoire de l’humanisme, de droit, de philosophie et du respect des minorités.". Deze bewering getuigt van uw indruk van morele superioriteit van de Franstalige, zoals ik hierboven al beschreef. De Vlamingen zijn in de geschiedenis van België steeds de meest onderdrukte en genegeerde bevolkingsgroep geweest. Wij weten wat het is om onderdrukt te worden, de Franstaligen niet.
  4. De veroordeling door Europa is een politiek proces geweest. Nergens ter wereld worden Franstaligen van overheidswege zo goed beschermd: kent u een ander land met faciliteiten? Het rapport van Lili-Nabholz Haidegger is ook goed ingestudeerd Franstalig één-tweetje met geen enkele morele waarde. Misschien moeten we zelf maar eens een Zwitser naar België halen om te zien hoe het zit met de rechten van de Vlamingen in Brussel.
  5. Wat mijn sociaal engagement betreft: dit hoeft helemaal niet strijdig te zijn met mijn nationalistische politieke voorkeur. In zowat elk Europees land zijn nationale bewegingen links. Ten andere: een beweging die pleit voor een republiek en tegen het archaïsch instituut van het Koningschap kan niet anders dan progressief genoemd worden. Uw verwijzing naar gelijkheid is dan ook selectief: hoe kunt u een België goedpraten waar een partij als Ecolo in 2003 met hetzelfde aantal stemmen als de N-VA vier zetels haalt en N-VA maar één? Is dat gelijkheid? Is dat democratie? Trouwens, ik raad u de lectuur aan van Antonio Gramsci, die een perfecte symbiose vertolkt tussen nationale aspiraties en socialistische bewegingen.
  6. Nog een woordje over de Duitstalige Gemeenschap. U vertelt mij dat zij zo tevreden zijn. Karl-Heinz-Lambert is anders zéér actief geweest in het op tafel leggen van een eisenbundel in de communautaire debatten. Et en plus, bij de herverdeling van de Europese afvaardiging van België bestaat het gevaar dat de Duitstalige Gemeenschap haar zetel zal moeten afgeven aan Wallonië. Dus zo'n goeie vriendjes zijn jullie daar blijkbaar toch niet.

  Tenslotte nog een woordje over die flamingant die in het Engels schrijft. In wezen heeft die gelijk: in ons deel van het land gelden onze wetten. En daar moeten jullie zich maar naar schikken. Wij komen jullie in Wallonië ook niet vertellen wat jullie moeten doen.

  Gelieve dus op deze zes puntjes eens uitgebreid te antwoorden. Dán geraken we misschien ergens.

  Vlaamsgezinde groeten,

  Smithson

  PS: De Waalse pers stelt de splitsing van BHV ook gelijk met de splitsing van België. Zij weten dat dat niet zo is, en toch maken ze de Walen bang. Een beetje nuance mag toch nog wel zeker?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Geachte Smithson,

  Dank U voor uw reactie.Ik zal uw (lang) reactie met attentie later lezen en dus antworden.
  Intussen tijd, misschien, kunt U de vlogende artikel lezen (en de video bekijken) ?

  ""De Rand is niet Vlaams"
  16/11/2007 19:01

  Bruno De Wever, historicus en broer van N-VA-voorzitter Bart De Wever, pleitte op Kanaal Z voor de uitbreiding van het Brussels Gewest.

  In Open kaart, het debat van Kanaal Z en Knack, nam professor Bruno De Wever, broer van N-VA-voorzitter Bart De Wever, geen blad voor de mond. 'We moeten aan Vlaamse kant een taboe opgeven. We moeten ophouden te beweren dat de Rand rond Brussel Vlaanderen is. We kunnen gemeenten waar 80 procent Franstaligen wonen, moeilijk Vlaamse gemeenten noemen', zei Bruno De Wever.

  'Je kunt geen staatsstructuur tegen de mensen in uitwerken. Brussel moet uitgebreid worden als pasmunt voor een grotere sociaaleconomische autonomie voor Vlaanderen en de splitsing van de sociale zekerheid.'
  "

  http://www.knack.be/nieuws/extra-nieuws/-de-rand-is-niet-vlaams-/site72-section87-article9820.html

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Pas de réaction à Bruno de Wever ?

  Sur le point 1: la comparaison avec le « lebensraum » vaut avec le besoin primaire déclaré comme légitime de revendiquer de la terre, même si elle est « occupée » par d’autres. Il y a comme un droit divin, peu importe le sort des populations.
  Le droit à la propriété de la terre serait supérieur au droit de vivre dans des conditions décentes. C’est exactement, ce qu’il se passe.
  Le fait d’affirmer que c’est un sol flamand en punt aan de lijn est assez courant dans l’argumentaire flamand. C’est une grossière erreur de compréhension, ou pour le moins une mémoire sélective.
  Il a été admis par « facilité » de définir une frontière linguistique, en considérant des zones comme faisant partie de la Flandre et d’autre de la Wallonie ou encore de Bruxelles, en sachant pertinemment que cela ne correspondait pas réellement à la réalité linguistique du terrain. Le concept de « facilités » a été introduit à ce moment, pour garantir un droit aux citoyens, non pas pour les obliger à s’ « intégrer » à une région ou à une culture, mais bien en vue de respecter la situation de fait et de la garantir.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Le point 2 est truffé d’affirmations qu’il me semble nécessaire d’étayer plus valablement pour pouvoir y répondre.

  J’aimerais que vous m’expliquiez en quoi et comment il y a eu et aurait encore des fraudes concernant les « recensements linguistiques » ?

  Pourriez-vous me décrire précisément comment les flamands assument leur "part of the deal", nous constatons quotidiennement que cela n’est pas le cas.

  Pourriez-vous me donner plus de détails et exemple concernant la francisation des communes à facilités néerlandophones ?

  Je ne comprends pas en quoi mon illustration de la Communauté germanophone comme minorité au sein d’une région d’un autre rôle linguistique ne serait pas pertinente ; pourriez-vous expliquer ?

  En outre, pourriez-vous me dire en quoi et où est le respect de la loi « flamande », quand des bourgmestres flamands refusent d’organiser des élections dans l’arrondissement de BHV ? Dans ces cas là, où sont les sanctions de Marino Keulen ?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. 3-Je persiste à croire que si.

  Je vous engage à lire au lien suivant :
  http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/157.htm
  qui traite de : « Convention-cadre pour la protection des minorités nationales» au titre duquel la Belgique a été condamnée pour non-respect des minorités.
  Alors que le Conseil de l’Europe regroupe près de 50 membres, la Flandre nie les prérogatives de cette honorable institution. Cela dénote une claire compréhension de sa part, que la Flandre n’est pas dans des conditions minimales pour accepter toutes les dispositions en matière du respect de base des Droits de l’Homme.

  En matière de brimades, je pense que la Flandre fait à nouveau œuvre de mémoire sélective, car son développement n’est du qu’à une certaine bienveillance de la part de la Région Wallonne pendant plus d’un centaine d’années.
  Plusieurs politiques francophones connus rappellent d’ailleurs régulièrement leurs origines misérables flamandes : Laurette Onkelinx, par exemple.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. 4- "Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage »

  Franchement, vous me décevez très fort sur ce point.
  Votre argumentaire est minable, surtout après m’avoir affirmé que « Vlaanderen moet geen lessen krijgen ». Je pense que ce jeune et futur Etat fasciste à énormément à apprendre.

  Vous méprisez au plus haut point des Institutions reconnue par l’ensemble des Etats Européens démocratiques, revenez les pieds sur terre. Ce point est pourtant un des éléments les plus importants dans mon argumentation. Sachez que la même Institution s’est penchée sur le problème que vous soulevez et n’a pas jugé opportun de condamner, bien que relevant un problème dans les soins de santé. Elle n’a pas décelé de volonté de nuire.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. 5- symbiose tussen nationale aspiraties en socialistische bewegingen :

  National-Sozialism, CQFD.

  Pour le reste, vous avez encore des découvertes à faire en matière dite de proportionnelle. Etonnant pour quelqu’un dont une obsession est les majorités et minorités.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. 6- Je ne comprends pas les insinuations ; cela semble vous déranger que vos théories ne sont nulle part applicables et que votre cas présenté comme particulier (et pour autant qu’il le soit) échappe à la règle générale.

  Quant à la Communauté germanophone, ce n’est pas moi, mais bien elle quoi le dit. Tous les éclaircissements à ce sujet ici : http://www.7sur7.be/hlns/cache/det/art_657657.html?wt.bron=hlnBottomArtikels

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Nog meer informaties op
  http://grand-barnum.blogspot.com/2007/11/de-rand-is-niet-vlaams.html

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Geachte himself,

  Eindelijk heb ik tijd gevonden om op uw uitvoerige reactie te reageren, maar deze keer hou ik het kort, omdat uit onze discussie toch niets nuttigs meer voortkomt: we zijn vervallen in dogma's: Vlamingen zijn verholen facisten en Franstaligen voelen zich superieur. De werkelijkheid is complexer dan dat, en in een schriftelijke discussie zou dit meer en meer nuance behoeven, waardoor het praktisch onmogelijk wordt om op een degelijke manier verder te gaan. Maar kort nog dit.

  1. De faciliteiten, en daar mag u nu alle wetteksten bij sleuren die u wil, waren uitdovend bedoeld, zodat de Franstaligen de tijd kregen zich aan te passen in de Rand en op zijn minst Nederlands te leren. Niemand vraagt dat zij geen Frans meer zouden mogen spreken, maar een degelijke kennis van het Nederlands mag gevraagd worden. De Vlamingen in de faciliteitengemeenten in Wallonië hebben zich wel aangepast, de Franstaligen zijn daar blijkbaar niet toe in staat.

  2. De reden waarom de burgemeesters in Halle-Vilvoorde geen verkiezingen wilden organiseren, is niet omdat zij ondemocratisch zijn, maar net omdat zij de grondwet wilden volgen. De Raad van State heeft de organisatie van nieuwe verkiezingen ongrondwettelijk verklaard zo lang er geen oplossing kwam voor BHV. Die was er op 10 juni nog niet, en deze burgemeesters wilden de grondwet dan ook niet overtreden. Maar miscshien is dat bij Franstaligen niet zo'n probleem, in Brussel houden die zich niet eens aan de taalwetten, laat staan dat men de grondwet zou willen respecteren.

  3. Ik herhaal nogmaals dat de onderzoeken in het kader van het Europees minderhedenverdrag niet neutraal waren: zowel Nini Nabholz-Haidegger als Dumeni Colemberg zijn politiek gelieerd aan de machtige Franse lobby binnen de EU. Bovendien, nogmaals, en daar reageert u niet op: in welk land ter wereld bestaan er faciliteiten? Is dit al geen bescherming genoeg? En tot slot: uw beledigende zinssnede "origines misérables flamandes" zegt meer over u dan over de Vlamingen.

  4. Uw zin voor redelijkheid verdwijnt als sneeuw voor de zon, en dat is een teken van onmacht. Voor u is een onafhankelijke staat Vlaanderen meteen een "état fasciste". U bent komisch zonder dat te beseffen.

  5. Bent u vegetariër? Want dan zou ik u kunnen verwijten dat Hitler dat ook was. Zijn alle mengvormen van bevrijdingsbewegingen die een eigen staat willen en socialistisch geïnspireerd zijn dan meteen ook nazistisch? Helemaal niet. Maar dat interesseert u niet. Deze Vlaming is en blijft een fascist omdat hij niet akkoord gaan met het gedrag van Franstaligen in de Rand. Wat met de SNP in Schotland, of Esquerra in Catalonië? Fascisten? Komaan zeg.

  6. Toch wel vreemd dat u zich ergert aan mijn voorbeeld van de Duitstalige Gemeenschap, terwijl u dit zelf eerst als argument aanhaalde?

  Zo, bij deze heb ik u een antwoord gegeven. Niet omdat ik vind dat wij een interessante discussie hebben, maar wel omdat ik beleefd wil zijn tegen elke bezoeker van mijn blog. Maar hier stopt het wat mij betreft, want deze discussie is zo steriel als een lege bloempot. Uw bedoeling is niet om in dialoog gemeenschappelijke gronden te vinden, maar om met alle mogelijke middelen te verdedigen wat niet te verdedigen valt. Uw stijl is daarbij zeer aanmatigend en ook uw pogingen om de schuld historisch bij de Vlamingen te leggen, maakt op mij weinig indruk. U mag nog reageren, maar wat mij betreft is dit mijn laatste post.

  Beste groeten,

  Smithson

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Monsieur Smithson,

  Merci pour vos réactions intéressantes. Elles montrent que lorsqu'on répond point par point aux arguments, vous arrivez vite dans les cordes; vos arguments sont faibles voire incorrects et bien souvent inexistants.

  C'est exactement cette petitesse d'esprit qui caractérise actuellement nos voisin du Nord.

  Quand vous aurez ratifié la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la protection des minorités nationales vous pourrez éventuellement revenir dans le cercle des pays civilisés et démocratiques.
  Pour le moment, vous êtes la seule nation à ne pas comprendre ce que c'est.
  Salutations.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Le rapport Guégan
  Les Conseilleurs de l’Europe, ne sont pas les payeurs.

  Le rapporteur du Conseil de l’Europe sur la situation des trois bourgmestres non-nommés de la périphérie bruxelloise, a relevé (les 13 et 14 mai) cinq lacunes en périphérie, ou plutôt cinq « manquements » à la Charte européenne de l’autonomie locale.


  le délai déraisonnable de l’absence de bourgmestre nommé dans ces trois communes, qui « entrave la bonne marche de la gestion de la commune ».


  L'obligation de parler le néerlandais au Conseil communal de ces communes à majorité francophone, au motif qu’elle ne serait pas « de nature à encourager la participation à la vie politique locale ».


  La « disproportion » existant à son estime entre les infractions reprochées aux bourgmestres et la sanction qui en découle.


  La « tutelle forte » qu’exerce l’autorité régionale flamande sur ces communes et qui, à ses yeux, « frôle une ingérence du pouvoir exécutif ».


  L’absence de ratification par la Belgique de la convention-cadre sur la protection des minorités, contrairement à ses engagements.

  BeantwoordenVerwijderen