maandag 19 november 2012

De VRT-censuur en het geval-Vranckx.

Beste lezers,

Sinds enige tijd is Rudi Vranckx het gezicht van de verslaggeving in het Midden-Oosten. Via programma's als "De Revolutieroute" en "In het spoor van Rudi Vranckx" wordt de burger geïnformeerd over de conflicten in die regio. Omdat ik echter al geruime tijd ervaar dat het nieuws uit die regio bijzonder eenzijdig wordt gebracht, ging ik de FB-pagina's van beide programma's een tijd geleden wat meer van nabij gaan volgen, en in sommige gevallen - wanneer het namelijk te gortig wordt - zelf reageren.

Onlangs zag ik in de melding dat de woning van een Hamas-leider gebombardeerd was, en hoe erg dat wel niet was, opnieuw aanleiding om de volgers van de desbetreffende pagina wat duiding bij te brengen over het conflict, duiding die de VRT zelf niet geeft, omdat, terwijl het persoonlijke leed van de familie van de Hamas-leider in geuren en in kleuren gebracht wordt, de VRT het niet nodig vindt om met dezelfde empathie over de vele Israëlische families te berichten die hetzelfde ondergaan. Eén van de laatste slachtoffers (we schrijven 19 nov.) is overigens een ongeboren baby in de buik van een 25-jarige Israëlische vrouw die omkwam toen een Hamas-raket op haar neerkwam. Geen woord hierover in de Vlaamse pers, maar wel een foto van een dood Palestijns kind vol bloed op de cover van de kranten. Om u maar te zeggen ...

Ik reageerde dus, en dat werd mij niet in dank afgenomen. Sinds vanmorgen kan ik niet meer deelnemen aan de discussie die aan de gang was op de pagina van Vranckx, en dit zonder enige verwittiging of vermelding van de reden waarom. Daarop stuurde ik Vranckx onderstaande mail:

Geachte heer Vranckx,

Graag had ik vernomen waarom mijn commentaren op de foto van het bombardement op de residentie van de Hamas-leider en de familie-Dalou verwijderd zijn geworden, en ik persoonlijk geblokkeerd werd van uw pagina. Naar mijn mening heb ik geen beledigingen geuit, geen verdachtmakingen gemaakt, en geen agressieve toon aangenomen. Ik heb u er enkel op gewezen eenzijdig te berichten. U focust op het leed van de Palestijnen, maar u rept met geen woord over de causaliteit van dat conflict, die naar mijn mening - maar dat is slechts mijn mening - te zoeken is in de onwil van de Palestijnen om de staat Israël te erkennen, daar waar Israël zich in het verleden wél bereid getoond heeft om een Palestijnse staat te erkennen.

Los van mijn visie in deze, lijkt het mij tot de essentie van kwalitatieve journalistiek te behoren dat men feiten rapporteert, en geen meningen. U heeft natuurlijk recht op uw eigen mening, maar nergens merk ik een scheiding tussen die twee. Indien de FB-pagina enkel maar dient om uw gekleurde visie op het conflict mee te geven, dan is dat uw goed recht, maar dan kunt u niet langer claimen dat u journalistiek werk doet. Het rapporteren van meningen, terwijl men die voorstelt als feiten, lijkt mij de essentie te zijn van propagandistische verslaggeving. Graag had ik vernomen wat uw visie is in deze.

Aangezien ik dit bericht niet meer kan sturen naar de FB-pagina van de redactie, noch naar uw persoonlijk profiel, doe ik het dus maar via deze weg. Ik denk niet dat ik u daarmee schade berokken, maar ik wil wel weten waarom valide tegenargumenten op de VRT-versie van de feiten verwijderd moeten worden, terwijl het geweeklaag van mensen die meevoelen met de Palestijnen (waar ik mezelf trouwens toe reken, hetgeen niet wegneemt dat ik vind dat Israël gelijk heeft) wel mag blijven staan, ja zelfs aangemoedigd wordt.

Ik kijk uit naar uw antwoord, en uw journalistiek oordeel in deze.

Brecht Arnaert.

Tot op heden heb ik daar nog geen antwoord mogen op ontvangen. Ik stuurde mijn mail ook door naar Joods Actueel, die het vervolgens op zijn webstek postte. Daarop is blijkbaar contact opgenomen door de VRT-nieuwsdienst met JA, met de melding dat mijn bericht "volstrekt onjuist" was. Blufpoker natuurlijk, want ik weet wel degelijk wat ik zeg: Rudi Vranckx heeft mij geblokkeerd, en dus in de onmogelijkheid gesteld om deel te nemen aan een debat dat hij zelf geïnitieerd heeft. En dit is niet de eerste keer. Hieronder geef ik u het relaas van de feiten, zodat u zelf kunt oordelen. Hoe journalistiek dus zou moeten zijn eigenlijk. Mijn eigen mening, die ik als burgerjournalist mag hebben, komt in de conclusie. Scheiden van feiten en meningen. Rudi: watch, and learn.

1. 18 november 2012. Rudi Vranckx deelt een foto van de publieke pagina van "In het spoor van ..." op zijn persoonlijke FB-pagina:2. Ik reageer, omdat ik het raar vind dat blijkbaar enkel pro-Palestijnse reacties hun weg vinden naar zijn pagina:
3. Vranckx (of een medewerker?) reageert op zijn beurt:
De heer Vranckx kan dus niet ontkennen dat hij, of tenminste iemand van de redactie mijn reacties ooit gezien heeft/hebben. Ik maakte hier een printscreen van, omdat ik vrijwel zeker wist dat ik gecensureerd zou worden omwille van mijn claim dat hij mij al eens eerder blokkeerde. Nochtans heb ik daar ook bewijzen van:

3A - De, naar mijn mening tendentieuze post van Rudi Vranckx op zijn persoonlijke pagina, op 4 september 2012 over de zogezegd "fundamentalistische christenen". Hij zegt er niet letterlijk bij dat hij de christenen in het Midden-Oosten bedoelt, maar hij suggereert wel dat het Islamitisch fundamentalisme en christelijk fundamentalisme in Egypte van dezelfde orde zijn. Mijn reactie is ernaar:
3B - Rudi Vranckx reageert met, nogmaals, naar mijn mening, zoutloze "tegenargumenten", als zou hij enkel gedoeld hebben op de fundamentalistische Bible Belters in de VS, en niet willen insinueren hebben dat hij het leed van de christenen in het Midden-Oosten minimaliseert. Hij trekt mijn analyse vervolgens in twijfel - iets waarvan ik jammer genoeg geen screenshot gemaakt heb wegens te weinig interessant - waarop ik mijn standpunt wat beter toelicht, en verwijs naar het - overigens uitstekende, maar eveneens doodgezwegen - boek van Wim en Sam Van Rooy, waarin verschillende vooraanstaande Arabisten en Islamkenners de analyse maken dat volgens de essentie van de Islamitische leer geweld en verovering de norm is, terwijl dat bij het christendom, eveneens volgens de essentie van die leer, de afwijking. Ik schrijf dus:


3C - Vranckx reageert onmiddelijk. Ik ben, hoe kon het ook anders, "islamofoob":


"Poisoning the source" heet dit. Zelfs al is Sam Van Rooy een islamhater - wat ik betwijfel - dan nog invalideert dat zijn argumenten niet. Zelfs al was Hitler een vegetariër, het invalideert het vegetarisme nog niet. Ziet u? Maar journalisten, die volgens onderzoek van Els De Bens, prof. aan de Ugent alvast in 1999 nog voor 80 % rood of groen stemden moeten zich namelijk niet bekwamen in de logica, en dus staan zij boven de klassieke denkfouten waar andere mensen dus wel beschaamd voor moeten zijn. Wat er ook van zij: het toont maar hoe sterk de drang is om etiketten te plakken ("islamofoob", "seksist", "neoliberaal", "rascist", "klimaatnegationist") om toch maar niet de argumenten van de tegenstander ernstig te moeten nemen.      

Mocht u overigens het boek van vader en zoon Van Rooy willen lezen, koop het dan hier. Het is in zijn vierde of vijfde druk, en het is wat ik catalogeer als "een deprimerende aanrader". Overigens, over de analyse die in het boek gemaakt wordt valt wel nog één en ander te zeggen, maar daarover gaat het in dit bestek nu even niet. Wat nu aan de orde is, is de algemene desk opinion in de media, en meer specifiek de manier waarop de heer Vranckx omgaat met lezers die zijn mening niet delen. En dat is zo:

3D - Rudi Vranckx verwijdert zonder boe of ba al mijn berichten. Ik maak daarvan melding in mijn FB-status, en omdat hij inderdaad enkel mijn berichten verwijderd heeft, maar mij als persoon nog niet uit zijn FB heeft verwijderd, verschijnt mijn bericht inzake zijn censuur in zijn stream. Het stond er niet lang, en dus nam ik voor alle zekerheid maar een screenshot, waaruit duidelijk blijkt dat Vranckx op dat moment nog in mijn kennissenkring zat:4 - Terug van 4 september naar 18 november 2012. Omdat ik het niet kan laten, begin ik een debat met de aanwezigen, om hen aan te tonen dat de berichtgeving van Vranckx eenzijdig is. Vranckx zelf lijkt afwezig. Hij komt in ieder geval niet meer tussen:


Met mijn excuses overigens voor het taalfoutje: "haat" moet natuurlijk "haatte" zijn. Al is de tegenwoordige tijd in dit geval wel degelijk toepasselijk ...

5 - Het debat gaat door. Ik leg het geduld aan de dag om zelfs op de meest sloganeske tussenkomsten te reageren. Nergens scheld ik mensen uit, nergens maak ik iemand verdacht, nergens sla ik een agressieve toon aan:6 - En dan plots, deze morgen: geblokkeerd. Ik wil de pagina van Rudi Vranckx bezoeken (bemerk de URL), om te zien hoe het debat dat er zich gisteren afspeelde nog verder verlopen was, maar die pagina is voor mij onbereikbaar geworden. Vranckx heeft mij uitgesloten, en heel waarschijnlijk zijn mijn reacties ook deze keer weer verwijderd, al kan ik dat niet controleren, aangezien ik dus de pagina niet meer kan bekijken. In die zin is mijn e-mail aan de heer Vranckx op dat punt niet helemaal sluitend, want ik zeg dat hij mijn reacties verwijderd heeft, terwijl ik dat niet kan controleren. Maar dat ik geblokkeerd ben geworden staat dus wel als een paal boven water, wat ik ook in de mail beweer, maar wat volgens de VRT niet kan kloppen, gezien mijn bewering dat mijn mail "volstrekt onjuist" zou zijn. Quod non. De pagina van Vranckx, gisteren nog bereikbaar, vandaag niet meer:
Mocht iemand met een profiel dat nog niet geblokkeerd is mij kunnen vertellen of mijn reacties er nog staan, graag. Maar in feite doet het er niet zo heel erg toe. Het feit dat ik als criticus van deze vooringenomen verslaggeving op deze manier uitgesloten word van het debat, is op zijn zachtst gezegd ondemocratisch te noemen. Mocht het gaan om een private nieuwszender dan zou ik dit nog kunnen begrijpen. Maar het gaat hier om de publieke zender, die werkt met gemeenschapsgeld, en die tegelijkertijd de mening van een bepaalde bevolkingsgroep - namelijk zij die niet akkoord gaan met de VRT-versie van de feiten - uitsluit. 

Belangrijke nuance ...

... die echter niet veel aan de essentie verandert: 

Het debat ging door op de persoonlijke pagina van Vranckx, en niet op de pagina van de redactie van "In het spoor van ...". Het is dus niet de redactie die mij uitgesloten heeft, maar Rudi Vranckx zelf, wat tot de conclusie zou kunnen leiden dat alvast de VRT-redactie "as such" lezersreacties niet censureert. Maar aangezien de heer Vranckx door de VRT als het gezicht van de reportagereeks wordt uitgespeeld, en Vranckx op de pagina ook steeds bericht over hoe hecht die redactie wel niet samenwerkt, mag ik redelijk aannemen dat mijn reacties, indien gepost op deze redactiepagina, eveneens verwijderd zouden zijn geworden. Dat is trouwens wat er gebeurd is op 4 september 2012, wat een duidelijk geval van censuur is die op dat moment wel degelijk door de redactie, en niet louter door Vranckx, gepleegd is. 

Wat het tegenargument dus ook is, men kan zich noch achter de redactie, noch achter de persoonlijke verantwoordelijkheid van Vranckx verschuilen. In beide gevallen is er sprake van het verhinderen dat ik mijn mening uit, daar waar de meningsuiting van anderen, die de visie van Vranckx/de redactie toevallig wel delen, toegelaten worden. Ik ben de laatste om te zaniken over private discriminatie - net zoals Prof. Dr. Matthias Storme vind ik dat een fundamenteel recht - maar wanneer een overheid, bij monde van een als ambtenaar betaalde journalist mij discrimineert, dan steiger ik wel. Het is overigens ook om die reden dat ik een libertaire Vlaams-nationalist geworden ben: de overheid kan onmogelijk niet discrimineren, en in onze toekomstige republiek zie ik onder andere om die reden liefst zo weinig mogelijk staat. Maar ook dat is een andere discussie.

Conclusie: 

Tot twee maal toe heeft Rudi Vranckx (en/of de redactie van het programma waar hij voor werkt) mijn inhoudelijke opmerkingen onmogelijk gemaakt, een eerste keer door mij uit te sluiten van de pagina van de Revolutieroute, op de gratuite beschuldiging van islamofobie, en een tweede keer door mij uit te sluiten van zijn persoonlijke pagina, en dit zonder enige verwittiging. Als de VRT dus een communicatiestrategie via de social media wil voeren, dan kan ze er misschien rekening mee houden dat niet iedereen tevreden is met de vooringenomen berichtgeving over het Palestijnse conflict en/of de Arabische Lente. Maar blijkbaar mogen enkel die meningen aan bod komen die de VRT "salonfähig" acht. 

Ik til hier bijzonder zwaar aan, omdat de graad van persvrijheid een maat is voor de vrijheid van een samenleving. In Vlaanderen mag inderdaad elk individu zijn eigen krant en/of mediakanaal beginnen, maar markt is door allerlei subsidies vervalst, en alvast de VRT slaagt er niet in om een stuk essentiële journalistieke deontologie waar te maken: het rapporteren van feiten, waarna de mediagebruiker zélf zijn mening mag vormen. 

Als die mediagebruiker dan ook nog deelneemt aan het debat, en door een prominente journalist van wie mag verwacht worden dat de integriteit groot genoeg is om geen spagaten toe te laten tussen zijn privaat en professioneel gedrag, het zwijgen opgelegd wordt, dan maak ik mij ernstige zorgen over de mate waarin in dit land de staatszender dient om de bevolking te informeren, dan wel te des-informeren. 

Envoi

Bij deze nog een oproep aan alle ondernemers: er is een enorme markt voor mensen die correct geïnformeerd willen worden. Willen jullie vrij kunnen blijven ondernemen, en niet telkens weer het slachtoffer worden van de collectivistische leugens en verdraaiingen die onder andere de VRT dagelijks op de Vlaamse goegemeente loslaat, dan raad ik jullie aan zich te bezinnen over de cultureel marxistische strategie die op dit moment ingezet wordt om de publieke opinie op te zetten tegen wat productief, Vlaams en liberaal is. 

Voor dit ene gevalletje van subtiele desinformatie en lezerscensuur zijn er namelijk dagelijks tientallen gevallen in kranten, radio en televisie en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal verbeteren. De recente gebeurtenissen bij Knack bijvoorbeeld, waarbij lezers die sinds jaar en dag nuttige en inhoudelijke commentaren leverden op de artikels die er verschenen, ja zelfs de journalisten hielpen bij hun werk, hebben ertoe geleid dat deze mensen nu geweerd worden van de fora, en er enkel nog reacties verschijnen die Knack zelf "nuttig" acht. 

Het recente stuk van Benno Barnard over de PVDA bijvoorbeeld, werd netjes verstopt op de website, en verschillende mensen die mij hun reacties per copy/paste doorgestuurd hebben getuigen dat die nooit verschenen zijn op de website, hoewel ze daar een account hebben en ik persoonlijk kan getuigen dat hun reacties inhoudelijk en allerminst haatdragend waren. Het artikel van Barnard is zelfs achteruitgeschoven in de zoekmachine van Knack:Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Aanschouw wat aan het gebeuren is, en kom me dan eens vertellen dat dit talent niet veel beter kan renderen? ELK nieuw media-initiatief met wat ballen aan zijn lijf, is winst, zowel maatschappelijk, als economisch. De mensen snakken naar degelijke info. Wie dus écht geld wil verdienen, en wie snapt dat niets zo praktisch is als een goede theorie, ook over media, mag me dus steeds contacteren.

Ik ben het in ieder geval stront-, maar dan ook strontzat voorgelogen te worden met mijn eigen belastinggeld, alsook kostbeu om geen énkel alternatief meer te hebben buiten de private media van andere landen om mijzelf correct te informeren. Al verspreiden de kwalijke gewoontes inzake ondermaatse journalistiek zich in sommige gevallen ook daar.

Brecht Arnaert, 19 november 2012

37 opmerkingen:

 1. Keurig artikel meneer Arnaert.

  Er zou een wat meer gestructureerdere aanpak moeten komen om de berichtgeving van de VRT onder de loep te nemen.

  Als Hollander val ik af en toe zowat van mijn stoel over de ongelovelijk anti-Israelische en ja zelfs puur anti-Joodse berichtgeving van de publieke omroep VRT.

  Het liefts zowel in het Nederlands als Engels.  BeantwoordenVerwijderen
 2. Groot gelijk, men plaatst Israël in een slecht daglicht in vergelijking met de Palestijnen, terwijl van beide kanten raketten worden afgevuurd.

  Uw artikel is een meerwaarde!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat een relnicht ben je toch...
  Beweren dat de VRT teveel de Palestijnse kant kiest en dan zelf overdreven pro-Israël mensen op FB provoceren. Nuance nergens, idem discussie. Spijtig, want je hebt wel degelijk waardevolle punten.

  Die je zelf waardeloos maakt door oa te beweren dat moslims geweld als 'de norm' zien.

  Spijtig

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Brecht, die is in de roos! Hopelijk word je er niet voor 'gestraft' op een of andere manier.

  Wat de islam betreft is deze wel de moeite waard:
  Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner / http://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y

  Misschien zien vele moslims geweld niet als de norm maar de islam zelf als leer wel. 2/3 van hun heilige schrift gaat over ongelovigen en hoe er 'mee om te gaan'.

  Grts, from a fellow libertarian.

  BC

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. OOK IK HEB MIJN GEDACHT GEZEGD,EN HEM DE VRAAG GESTELD OF HIJ AL EENS AAN DE ANDERE KANT VAN HET FRONT GAAN KIJKEN IS, HEB HEM OOK GEVRAAGD OF HIJ BANG WAS OM ZIJN VETBETAALDE JOB TE VERLIEZEN OM IN ALLE OBJECTIVITEID DE WAARHEID TE VERTELLEN,IK BEN GEEN SPECIALIST OP DE COMPUTER, MAAR MIJN INSTINCT ZEGT MIJ DAT RUDIEKE EEN TWEEZAK IS. vlaandereneerst@hotmail.com GROETJES HERMAN EN PROFICIAT VOOR UW ARTIKKEL.

   Verwijderen
  2. Herman,

   Gelieve de volgende keer in minusculen te reageren. Hoofdletters komen heel erg agressief over. Punten en komma's zou uw reactie nog net dat tikkeltje meer kunnen geven. Het is maar een tip.

   Beste groeten,

   Brecht;

   Verwijderen
  3. Beste Herman, ik ben wel een ict specialist, je hebt een profiel op fb onder herman ***** en een blog op seniorennet **** (beetje zoals angeltjes). Reageerde je nu op mijn commentaar (signed BC)? Ik reageer liever anoniem, en Brecht discussies op facebook zoals alle inhoud is meteen eigendom van fb, dus doe ik niet meer. Everything you say can and will be used against you, spijtig maar het is nu eenmaal zo en stealth is de beste verdediging. Grts Bc

   Verwijderen
 5. Beste Anoniem, die natuurlijk gewoon Jelle Versieren is,

  Als ik zeg dat volgens de orthodoxe islam geweld de norm is, dan doe ik dat op basis van een analyse van de essentie van die geloofsleer. Die stelt dat er maar één God is, Allah, en dat de wereld in te delen valt in twee delen: de Dar-al-Harb en de Dar-al-Islam, ofte: het huis van de oorlog, en het huis van de Islam. Al wat dus nog niet bekeerd is (nog 5,5 miljard mensen te gaan dus) is dus, volgens de orthodoxe islam (wat hetzelfde is als de radicale), in oorlog met de kafirs. Dat is basale theologische kennis voor elke moslim.

  Een vergelijkbare leer vind je niet bij het Christendom. Ja, er waren de kruistochten, maar vergeet niet dat die een HER-overing waren op onder geweld geïslamiseerde en gearabiseerde gebieden. Ja, er waren de godsdienstoorlogen tussen katholieken en protestanten, maar vergeet niet dat die ontstonden als gevolg van een ontsporing van de christelijke leer, namelijk de machtscentralisatie van de pauselijke staten.

  Dit betekent niet dat ik partij trek voor het Christendom, noch voor de Islam. Ik trek partij voor die politieke filosofie die het individu het meest centraal stelt, en, als ik dit als criterium neem, dan is dat duidelijk niet de Islam.

  Wil u ten gronde debatteren, dan stel ik voor dat u dat op mijn Facebook-pagina (www.facebook.com/brechtarnaert) doet, want deze omgeving geeft ons minder faciliteiten om dat efficiënt te doen. Maar beweren dat voor sommige godsdiensten geweldpleging in contact met andere levensovertuigingen de norm is, maakt mijn analyse allerminst waardeloos. Het is namelijk de essentie van het probleem.

  Beste groeten,

  Brecht.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dank Brecht voor je analyse die ik 100% kan onderschrijven. Journalistiek zou objectief moeten zijn maar bij de VRT (en ook de NOS) is dit zelden het geval. Israel wordt al jaren als de agressor, de onmenselijke tiran opgevoerd die de Palestijnen met bruut geweld onderdrukt. De realiteit is toch echt anders. Israel is de enige democratie in het Midden-Oosten en wordt omringd door Islamitische schurkenstaten die enkel uit zijn op de vernietiging van de Joodse staat.
  En de Islam is natuurlijk een godsdienst die geweld propageert, meer dan 2/3 van de versen gaat over geweld gebruiken tegen Joden en Christenen. Dat is niet mijn mening, dat staat gewoon vast. Het probleem is dat Mohammed zelf bloeddorstig was en ongelovigen uitgemoord heeft. Hij heeft dit als voorbeeld gesteld. Van het Christendom kan je veel zeggen maar niet dat Christus een moordenaar was, integendeel.
  Wat de VRT doet past gewoon in het linkse plaatje nl de "weg met ons" strategie. Islam, vreemde culturen worden verheerlijkt terwijl de Europese, katholieke cultuur kapot gemaakt moet worden. Dit is al aan de gang sinds het einde van W.O.II. Links heeft een dermate grote zelfhaat dat het alles zal doen om de Europese geschiedenis, identiteit, tradities, cultuur en godsdienst neer te halen. Alles wat vreemd is daarentegen wordt zonder kritiek verheerlijkt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik denk niet dat wij Christenen in de middeleeuwen Kruistochten hebben uitgevoerd om een reis te maken... Volgens mij is hier ook wel bloedvergieten bij geweest...

   Verwijderen
  2. Het is anders vrij simpel. In de laatste week zijn er bij de Israëli's 5 doden gevallen, bij de Palestijnen 150. Aangezien de Palestijnen dertig keer meer leed ondervinden vind ik het niet meer dan logisch dat ze dan ook meer in beeld gebracht worden. En dan nog niet eens dertig keer meer...

   Verwijderen
  3. En sinds wanneer bewijst de mate waarin geleden wordt (kwantitatief) wie er fundamenteel gelijk heeft (kwalitatief)? Gelijk afmeten aan doden. Straf.

   Verwijderen
 7. Brecht bekijk dit filmpje eens
  http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D63hTOaRu7h4&h=XAQG8tipm

  Wat ik hieruit kan opmaken is dat GEEN van beide partijen terrein wil afstaan nog vrede sluiten.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het is een simpel verhaal... Wat er met de Joden gebeurde in WOII is erg, maar dat wil niet zeggen dat ze voor alles een vrijgeleide moeten krijgen.

  Toen wij Belgen het vroegere Zaïre na zoveel jaren verlieten, was ook bijna de helft van de lokale bevolking 'verdwenen'. Misschien hadden we hun ook een land kunnen "geven".

  Sinds de Holocaust worden de Joden een hand boven het hoofd gehouden door vooral de Verenigde Staten maar ook Europa. Ook bijvoorbeeld in Antwerpen kunnen zij zich veel meer permiteren...

  Als morgen België ingenomen wordt door bv. onze Noorderburen, zal ik mij ook met hand en tand verzetten. Dus langs die kant begrijp ik de Palestijnen zeer goed. En aangezien deze zich helemaal niet kunnen verdedigen tegen een Israel dat vanuit het rijke Westen steun krijgt, is de oorlog ook veel gruwelijker in Gaza... En wat denken jullie dat de kijkers op tv wensen??? Een luchtalarm? Daar is jammer genoeg niemand tevreden mee dus kan ik begrijpen dat Vranckx zich in Gaza bevindt...

  En als je gelukkig wil zijn: CNN zit nog steeds in Israël...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is een beetje een simpel antwoord. Wat tijdens de 2de wereldoorlog gebeurde "erg" noemen is duidelijk een understatement.
   Wat de belgen in Zaire deden valt onder de noemer genocide. Volgens Wiki zijn naar schatting tussen de 8 en 20 MILJOEN mensen VERMOORD! Afgehakte handen werden gedroogd en verzonden naar Zaire's hoofdstad. Dit alles op bevel van Leopold 2.
   Ik zou eerder durven stellen dat ONDANKS de holocaust de Joden nog steeds sitting ducks zijn en alle zonden Israel (sic) over zich heen krijgen.

   Als de Joden in Antwerpen zich veel kunnen permiteren, waarom komt er dan zo weinig in het nieuws dat Joodse mensen aangevallen en in elkaar geslagen worden, let wel, in datzelfde Antwerpen.

   Al Israel steun krijgt van het rijke westen, besef dan dat de steun aan de Palestijnse bevolking van EN Europa EN de Arabische landen komt. Trouwens als je het nieuws bekijkt, waar zijn de armoedige lemen hutjes die we meestal in het nieuws te zien krijgen? Ik zag vooral een moderne stad.

   Dan is CNN een roepende in de woestijn van buitenlandse zenders niet?

   Met groet E.

   Verwijderen
 9. Geheel in de stijl van de door Arnaert op handen gedragen Ayn Rand, beweert hij, zoals steeds trouwens, de waarheid in pacht te hebben. Dat hij hiermee een nog meer eenzijdige visie etaleert, zal Brechtje natuurlijk worst wezen. Iedereen die zijn analyse niet onderschrijft wordt immers al heel vlug met de vinger gewezen al zijnde "links", "collectivist", "marxist", enz. Net als zijn geliefde en geadoreerde Ayn Rand staat die visie bol van een nieuwsoortig elitedenken. Was het niet Rand die de Israëlische politiek in het Palestijns-Israëlisch conflict verdedigde door de Arabieren "een bende van bijna totaal primitieve wilden" te noemen. Toch wel ironisch dat het net dat soort, bol van vooroordelen staande uitspraken waren die de joden in Nazi-Duitsland ganser dagen moesten ondergaan. Over de Indianen zei ze dat "die verdienden van hun land beroofd te worden, daar ze er niet in geslaagd waren een kapitalistische maatschappij te creëren (sic)". Arnaert meet zichzelf hier graag het aura van "godsdienstautoriteit" en "religie-expert" aan "op basis van een analyse van de essentie van die geloofsleer" en trekt daarmee dan van leer tegen één bepaalde godsdienst, (terwijl we toch moeten vaststellen dat voor alle religies de waarheidsaanspraken definitief zijn en men in alle religies een legitimatie voor geweld kan vinden). Ik vind het bewonderenswaardig dat Arnaert hier en op facebook een lans breekt voor een meer genuanceerde journalistiek, maar moet echter met spijt vaststellen dat Arnaert zelf gespeend blijft van enige nuance. Hij doet nog in ergere mate, wat hij de ander verwijt. Men zou haast vergeten dat het zowel Joden en Moslims en/of Israëli's en Palestijnen (en bij uitbreiding de hele wereld) zijn die hier het slachtoffer zijn en niet Brecht Arnaert.

  Bart W.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ Bart W.,

  De waarheid is van niemand, dus het is vrij moeilijk om die in pacht te hebben. Ze is van iedereen die bereid is rationeel om te gaan met de werkelijkheid, en dat is inderdaad waarom ik Ayn Rand op handen draag: zij was, ondanks haar vele fouten, zowel in haar persoonlijk leven, als in haar filosofisch leven, de meest expliciete Aristoteliaan die ooit rondgelopen heeft. Vergeeft u mij dat ik iemand die mensen aan het denken zet meer bewonder dan iemand die op een denigrerende manier -tje achter mensen hun naam zet.

  De termen die u mij toedicht, "godsdienst-autoriteit" en "religie-expert" heb ik trouwens zelf nooit gehanteerd. Ik ben zelf nog zoekende, maar ik denk dat het vrij eenvoudig vast te stellen is dat Islam een offensieve godsdienst is, gericht op bekeren van de 5,5 miljard kafirs, daar waar het Jodendom net een exclusieve godsdienst is, die helemaal niemand wil bekeren. Dat feit alleen al zou u tot nadenken moeten stemmen. Maar blijkbaar stoort u zich meer aan mijn stijl dan aan inhoudelijke replieken. Het zij zo.

  Uw suggestie, ten slotte, dat ik mij zou opwerpen als slachtoffer, en de zaken niet genuanceerd zou benaderen, is niet op feiten gebaseerd, maar op uw persoonlijke mening. Ik ben wel degelijk zonder reden uitgesloten van de pagina van Vranckx, daar waar pro-Palestijnse commentatoren rijkelijk hun gal mogen spuwen over het "onmenselijke", "beestachtige", "verachtelijke" beleid van Israël.

  Mijn doelstelling is niet medelijden, maar bewustmaking: onze pers is gemonopoliseerd door links. Mijn verwijzing in het envoi (ziet u, flaminganten zijn heus niet zo "op zichzelf teruggeplooid") naar Knack bewijst dat het mij m meer gaat dan om dit ene kleine geval. Ik citeer graag de zin nog eens letterlijk vor u: "Voor dit ene gevalletje van subtiele desinformatie en lezerscensuur zijn er namelijk dagelijks tientallen gevallen in kranten, radio en televisie en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal verbeteren."

  Als u dus nog eens wil reageren, dan kunt u misschien eens op de bal spelen, en niet op de man. Al is dat waarschijnlijk teveel gevraagd voor iemand die niet eens zijn achternaam onder een reactie durft plaatsen. Oeps, nu doe ik het toch wel zelf zeker?

  Beste groeten,

  Brecht.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Als U een bescheiden analyse van Uw discours een aanval op de man wil noemen, ga dan gerust Uw gang. Het is echter niet moeilijk te begrijpen, dat wanneer U iemand verwijt éénzijdig te zijn, U niet al te verwonderd moet zijn dat, wanneer men daarop reageert met een zelfde soort éénzijdigheid, U net als de ander ongenuanceerdheid verweten wordt. Dat U van een pagina verwijderd wordt vind ik laakbaar, maar dat maakt nog niet dat Uw analyse de juiste is, laat staan een kijk op de waarheid biedt. U maakt er, evenzeer als anderen, een karikatuur van, en polariseert daarmee verder het debat. Het is gemakkelijk wat argumenten bijeen te rakelen die een standpunt moeten ondersteunen en wat glans geven. Veel moeilijker is het om een conflict, gedegen en wars van ideologische vooringenomenheid te analyseren en er daarna conclusies proberen aan te verbinden. Dat heb ik U echter nog niet zien doen (en U bent daar natuurlijk niet de enige in), hoezeer U ons ook van het tegendeel wil overtuigen.

  Gegroet

  Bart W.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. "maar dat is slechts mijn mening - de onwil van de Palestijnen om de staat Israël te erkennen, daar waar Israël zich in het verleden wél bereid getoond heeft om een Palestijnse staat te erkennen."

  Heeft Israël zich bereid getoond de Palestijnse staat te erkennen? Het is wel gemakkelijk, en dat is mijn mening, om een fundamentalist genoemd te worden. Israël heeft de Palestijnen al jaren en jaren en nog steeds onderdrukt, verdreven, muren gebouwd, waterbronnen geclaimd en weggeroofd, binnen het resterende Palestijnse gebied nederzettingen gebouwd, een vorm van onderhuids racisme gecreëerd om de Palestijnen maar steeds verder te verjagen, de Gaza-strook gecontroleerd... Wanneer de Palestijnen zich dan verzetten tegen deze verstikkende vorm van rancune met wapens, worden zij extremistisch genoemd.
  Trouwens, kunnen we niet teruggaan naar enkele eeuwen geleden, toen de indianen hetzelfde moesten ondergaan, verdreven door de Amerikanen en in reservaten gestopt, of gewoon ronduit vermoord, zoals het uitsterven van de Inca aan de Spanjaarden van toen te wijten is. Israël is ooit, lang lang geleden, een land toegewezen, daar waar de Palestijn toen woonde, met hun vriendjes de Amerikanen, en het begrip voor het leed dat de Jood doorheen de geschiedenis is moeten ondergaan, zijn zij zeer subtiel, maar zeker Israël beginnen uitbreiden, dat is iets waar we niet omheen kunnen. Het is net zoals de aanslag op de Twintowers, wat een ware tragedie is geweest en een erbarmelijke vorm van het extremisme, maar het eerste wat Osama Bin Laden wel gezegd zal hebben was zoiets als, 'kijk maar eerst eens, Amerikanen, naar wat jullie de voorbije geschiedenis ons hebben aangedaan/ontnomen; maar, jullie zijn de waarheid en wij zijn de terrorist, kijk anders eens naar Israël, je zal mijn wanhoopsdaad nog begrijpen.'

  Ik kan er niet inkomen hoe je Hamas diaboliseert, maar tegelijk blind bent voor Israël. Want wat zou je zelf doen als iemand, groter en sterker dan jezelf, je langzaam in een hoekje duuwt, en duuwt, en blijft duwen, zou je niet zelf voor zijn gezicht gaan?

  (Ik ben een leerling 5e jaar en hou me de laatste tijd wat bezig met het hele gebeuren, ik ben ook net een boek aan het lezen van Rudi Vranckx, over Irak, en kon het dan ook niet laten hem te verdedigen ;), maar lees mijn bericht met een positieve, wellicht neutrale toon, want ik ben gewoon geïnteresserd en uit mijn mening.)

  gegroet
  :)

  BeantwoordenVerwijderen
 13. "maar dat is slechts mijn mening - de onwil van de Palestijnen om de staat Israël te erkennen, daar waar Israël zich in het verleden wél bereid getoond heeft om een Palestijnse staat te erkennen."

  Heeft Israël zich bereid getoond de Palestijnse staat te erkennen? Het is wel gemakkelijk, en dat is mijn mening, om een fundamentalist genoemd te worden. Israël heeft de Palestijnen al jaren en jaren en nog steeds onderdrukt, verdreven, muren gebouwd, waterbronnen geclaimd en weggeroofd, binnen het resterende Palestijnse gebied nederzettingen gebouwd, een vorm van onderhuids racisme gecreëerd om de Palestijnen maar steeds verder te verjagen, de Gaza-strook gecontroleerd... Wanneer de Palestijnen zich dan verzetten tegen deze verstikkende vorm van rancune met wapens, worden zij extremistisch genoemd.
  Trouwens, kunnen we niet teruggaan naar enkele eeuwen geleden, toen de indianen hetzelfde moesten ondergaan, verdreven door de Amerikanen en in reservaten gestopt, of gewoon ronduit vermoord, zoals het uitsterven van de Inca aan de Spanjaarden van toen te wijten is. Israël is ooit, lang lang geleden, een land toegewezen, daar waar de Palestijn toen woonde, met hun vriendjes de Amerikanen, en het begrip voor het leed dat de Jood doorheen de geschiedenis is moeten ondergaan, zijn zij zeer subtiel, maar zeker Israël beginnen uitbreiden, dat is iets waar we niet omheen kunnen. Het is net zoals de aanslag op de Twintowers, wat een ware tragedie is geweest en een erbarmelijke vorm van het extremisme, maar het eerste wat Osama Bin Laden wel gezegd zal hebben was zoiets als, 'kijk maar eerst eens, Amerikanen, naar wat jullie de voorbije geschiedenis ons hebben aangedaan/ontnomen; maar, jullie zijn de waarheid en wij zijn de terrorist, kijk anders eens naar Israël, je zal mijn wanhoopsdaad nog begrijpen.'

  Ik kan er niet inkomen hoe je Hamas diaboliseert, maar tegelijk blind bent voor Israël. Want wat zou je zelf doen als iemand, groter en sterker dan jezelf, je langzaam in een hoekje duuwt, en duuwt, en blijft duwen, zou je niet zelf voor zijn gezicht gaan?

  (Ik ben een leerling 5e jaar en hou me de laatste tijd wat bezig met het hele gebeuren, ik ben ook net een boek aan het lezen van Rudi Vranckx, over Irak, en kon het dan ook niet laten hem te verdedigen ;), maar lees mijn bericht met een positieve, wellicht neutrale toon, want ik ben gewoon geïnteresserd en uit mijn mening.)

  gegroet
  :)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Stuur mij een mailtje (brechtarnaert apestaartje gmail.com) en ik probeer u te helpen, zo goed ik kan. Neem niet alles aan, want we maken allemaal fouten. Maar met wat ik weet over dit conflict, is de visie van de VRT wel bijzonder eenzijdig.

   Verwijderen
 14. Een bescheiden analyse van mijn discours? Laten we eens een echte discours-analyse doen, namelijk op wat u hier als eerste reactie gepost heeft. Ik doe het in twee delen, omdat er teveel onzin te analyseren is:

  1. "Geheel in de stijl van de door Arnaert op handen gedragen Ayn Rand, beweert hij, zoals steeds trouwens, de waarheid in pacht te hebben"

  ==> Intentieproces. De criticus van mijn standpunt kan niet weten of ik dit werkelijk geloof. Dit is een indruk over de aard van mijn persoonlijkheid, niet over wat ik effectief zeg.

  2. "Dat hij hiermee een nog meer eenzijdige visie etaleert, zal Brechtje natuurlijk worst wezen."

  ==> Denigrerende vermelding als Brecht-je. Discoursanalyse, jaja.

  3. "Iedereen die zijn analyse niet onderschrijft wordt immers al heel vlug met de vinger gewezen al zijnde "links", "collectivist", "marxist", enz."

  ==> Correct. Dit is een effectieve analyse van mijn discours. Maar deze bewering op zich, bewijst nog niet dat ik ongenuanceerd zou zijn: de drie aanduidingen die u hier vermeldt, zijn gradaties van elkaar. In principe verschillen ze niet.

  4. "Net als zijn geliefde en geadoreerde Ayn Rand staat die visie bol van een nieuwsoortig elitedenken."

  ==> Klopt. Ik denk inderdaad elitair. Maar ik zie niet in wat daar fout mee is. U mag het daarmee oneens zijn, maar uit uw toon valt op te maken dat u het ook moreel afkeurt. Graag had ik dan eens geweten wat de grondslagen van uw moreel oordeel zijn.

  5. "Was het niet Rand die de Israëlische politiek in het Palestijns-Israëlisch conflict verdedigde door de Arabieren "een bende van bijna totaal primitieve wilden" te noemen."

  ==> Fout. U doet alsof de zinssnede "een bende van bijna totaal primitieve wilden" een citaat van haar is, maar bij mijn weten heeft zij dit nooit gezegd, en zelfs al zou ze dit gezegd hebben, dan is het héél goed verborgen op internet, want wanneer ik dit naar het Engels vertaal, dan vind ik het niet terug. Beschuldigen zonder bron. Mooi.

  6. Toch wel ironisch dat het net dat soort, bol van vooroordelen staande uitspraken waren die de joden in Nazi-Duitsland ganser dagen moesten ondergaan.

  ==> Aaah. De reductio at Hitlerum! U hield het vijf zinnen vol. Proficiat. De meeste politiek-correcten houden het niet zo lang vol. Mocht u nog eens een vergelijking willen maken tussen de Israëli's en de nazi's, dan is dit misschien een leuk prentje voor u: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150361398603914&set=a.38366093913.47010.628258913&type=3&theater, of misschien zelfs dit: http://commentisfreewatch.files.wordpress.com/2010/11/muslim-mufti-meets-hitler.jpg. Ik neem aan dat ik u niet moet uitleggen dat anti-semitisme niet in 1948 uitgevonden is?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. 7. "Over de Indianen zei ze dat "die verdienden van hun land beroofd te worden, daar ze er niet in geslaagd waren een kapitalistische maatschappij te creëren (sic)"."

  ==> Correct, en hier was ze fout. Haar conceptie van het eigendomsrecht was dat men zijn arbeid moet verbinden met wat men op zich heen vindt, maar die is te eng: het bewonen van een bepaald gebied, zijn arbeid met die grond verbindend of niet, is volgens mij al genoeg om te kunnen spreken van eigendom. Wat de Amerikanen gedaan hebben, met de Indianen, maar bijvoorbeeld ook met de Cubanen, is affreus. Maar waarom neemt u meteen aan dat ik slaafs al haar meningen volg? U beledigt mijn intelligentie.

  8. "Arnaert meet zichzelf hier graag het aura van "godsdienstautoriteit" en "religie-expert" aan "op basis van een analyse van de essentie van die geloofsleer" en trekt daarmee dan van leer tegen één bepaalde godsdienst, (terwijl we toch moeten vaststellen dat voor alle religies de waarheidsaanspraken definitief zijn en men in alle religies een legitimatie voor geweld kan vinden)."

  ==> Hier komt u pas goed op dreef. U spreekt zelfs mij niet meer aan, maar het meelezend publiek. Mag ik daar wat narcisme vermoeden? U insinueert opnieuw - het is blijkbaar een beproefde techniek van u - dat ik mezelf een expert in religies genoemd heb genoemd heb, wat helemaal niet klopt. U beweert overigens dat ik mijn pijlen slechts richt op één godsdienst, wat pertinent onjuist is. Het socialisme neem ik namelijk ook regelmatig op de korrel, hetgeen niet meer is dan de godsdienst van de staat. En nee dat is geen handige retorische truuk. Ik definieer een godsdienst als "dat kennissysteem dat gebaseerd is op een dogma", daar waar wetenschap natuurlijk gebaseerd is op een axioma. Maar dat zal u worst wezen; debat interesseert u niet, het discrediteren van mijn persoon des te meer.

  9. "Ik vind het bewonderenswaardig dat Arnaert hier en op facebook een lans breekt voor een meer genuanceerde journalistiek, maar moet echter met spijt vaststellen dat Arnaert zelf gespeend blijft van enige nuance."

  ==> Opnieuw spreekt u voor het publiek, en niet tegen mij. Ziet u al dampende zalen vol Bart W.-aanhangers voor u ofzo? Ik breek geen lans voor een meer genuanceerde journalistiek, en zelf vind ik nuance de schaamlap van de intellectueel lafhartigen. Wat duidelijk is, moet niet genuanceerd worden. Waar ik voor pleit is objectieve journalistiek, maar wat dat voor mij inhoudt zal ik u hier nu eens niet uit de doeken doen. Ik doe u al teveel eer aan door op uw grondeloze aantijgingen een ernstig antwoord te voorzien - geniet ervan zolang het duurt.

  10. "Hij doet nog in ergere mate, wat hij de ander verwijt."

  ==> Fout. Wat ik een ander verwijt, is vooringenomen berichtgeving waarin meningen als feiten gepresenteerd worden, wat de essentie is van propagandistische rapportering. Zelf scheid ik hierboven, in de mate van het mogelijke, de gebeurtenissen van mijn interpretatie ervan.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. 11. "Men zou haast vergeten dat het zowel Joden en Moslims en/of Israëli's en Palestijnen (en bij uitbreiding de hele wereld) zijn die hier het slachtoffer zijn en niet Brecht Arnaert."

  ==> Aaaaaand touchdown! Voor uw pointe heeft u wel gezorgd, dat moet ik u nageven. Mijn legitieme aanklacht tegen de vooringenomen berichtgeving van de VRT reduceren tot een uiting van kalimero-psychologie, mooi gevonden. Maar die vlieger gaat niet op. Nergens hierboven weeklaag ik over een onterechte behandeling, of over de psychologische schade die dit bij mij nalaat (zijnde: geen). Wat ik doe is aantonen hoe de censuur van lezersreacties in zijn werk gaat, en hoe, op het ene moment de journalist een onlosmakelijk deel vormt van een bepaalde redactie, tot hij kritiek krijgt op zijn persoonlijke pagina, en het volgende moment geschermd wordt met de bewering dat wat meneer Vranckx op zijn persoonlijke pagina zijn zaak is.

  Conclusie:

  Van de 11 zinnen die u geschreven hebt tel ik een intentieproces, een denigrerende opmerking, een fout citaat, een kromme vergelijking, een belediging van mijn intelligentie, een aantijging zonder grond, en een verkeerde interpretatie van wat mijn doelstellingen zijn. Er is één terechte analyse van mijn discours bij - een toevalstreffer? - namelijk dat het elitair zou zijn. Dat klopt: uw reactie komt recht uit het intellectueel proletariaat, en u mag van geluk spreken dat ik me verlaag tot uw niveau. Dat komt namelijk omdat ook ik me soms graag eens ontspan. Het kan niet altijd een discussie op hoog niveau zijn. Soms is "Komen Eten" ook gewoon eens leuk.

  Brecht.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Nu ja over intentieprocessen gesproken... daar kan Brecht gerust over meespreken. Ik lig nu al plat van het lachen, alhoewel ik zou moeten huilen omdat het zo zielig is.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. 1. "De criticus van mijn standpunt kan niet weten of ik dit werkelijk geloof": neen, natuurlijk niet, wat iemand werkelijk geloofd kan men nooit met zekerheid zeggen.
  2. Was eerder schertsend bedoeld, maar bij kritiek maken sommigen daar al snel "denigrerend" van. Maar ja, je kan natuurlijk niet weten of ik dit werkelijk zo bedoel (zie ook 1.), so what!
  3. Deze bewering bewijst inderdaad nog niet dat U ongenuanceerd zou zijn. U uitspraken die het geweld van de ene zijde vergoeilijken en dat van de andere verketteren echter wel. Het lijkt er wel op te duiden dat U mensen graag labelt (of moet ik het zo verwoorden: het toont maar hoe sterk de drang is om etiketten te plakken ("islamofoob", "seksist", "neoliberaal", "rascist", "klimaatnegationist") om toch maar niet de argumenten van de tegenstander ernstig te moeten nemen. (Alhoewel ik natuurlijk niet kan weten of je dat nu werkelijk zo bedoelt).
  4. Need I say more.
  5. Dat zei ze in "The Phil Donahue Show, Featuring Ayn Rand"(1979). Iets gelijkaardig beweerde ze ook al in 1974 in de "Ford Hall Forum Lecture". Alhoewel (zie 1.)
  6. Ik wijs hier op de ironie, en ik mag veronderstellen dat ook jij die wel inziet. Bovendien maakt U hierboven zelf een nogal manklopende vergelijking waar U Hitler opvoert.
  7. Het is ook de eerste keer dat ik bij jou een kritische noot lees over Rand. En als U vindt dat: "het bewonen van een bepaald gebied, zijn arbeid met die grond verbindend of niet, is volgens mij al genoeg om te kunnen spreken van eigendom", vindt U dan ook niet dat de Palestijnen ook rechten hebben op dat land, meer dan de Israëli's die het cadeau kregen (Balfour-verklaring).
  8. U geeft Uzelf autoriteit door te beweren een grondige analyse te hebben gemaakt. Dat lijkt me zeer twijfelachtig gezien de nogal simplistische en ongenuanceerde conclusie die U daaraan verbindt. Voor alle duidelijkheid: "kafir" betekend niet gelovend in het bestaan van god. "De Mensen Van Het Boek", i.e. de joden, moslims en christenen, evenals monotheïsten van voor de openbaring van de islam vallen daar niet onder.
  Godsdienst impliceert het erkennen van het bestaan van god als schepper van het universum. U kan het niet laten om overal toch iets van Uw aversie voor het socialisme te ventileren.
  9. "Wat duidelijk is, moet niet genuanceerd worden". "Nuance is de schaamlap van de intellectueel lafhartigen". En U noem hierboven iemand "sloganesk".
  Het niet uit de doeken van wat jij ziet als "objectieve journalistiek" creëert vooral onduidelijkheid, dus misschien toch maar nuanceren!
  10. Fout Brecht: "Zelf scheid ik hierboven, in de mate van het mogelijke, de gebeurtenissen van mijn interpretatie ervan". Gelukkig tempert dat "in de mate van het mogelijke" een beetje de air van onfeilbare beoordelaar. We kunnen misschien samen naar onze weerspiegeling in de Styx kijken.
  11. "Nergens hierboven weeklaag ik over een onterechte behandeling": laat me niet lachen Brecht, het ganse stukje hierboven is juist geschreven vanuit het standpunt van een verongelijkte. En ik kan je daarin gelijk geven: iemands commentaren verwijderen vind ik not done, vooringenomen of niet.

  Conclusie: een triviaal stukje handworstelen voorstellen als "een echte discours-analyse". Een beetje meer bescheidenheid zou je sieren.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Het feit alleen al dat u kafir uitlegt als "niet gelovend in het bestaan van God" en u dan denkt dat dit enkel over atheïsten gaat, waarbij de Mensen van het boek geëxonereerd zijn, toont aan dat u niet snapt dat er voor de mohameddanen maar één God is, Allah. Moet ik nu echt lessen van u gaan nemen? Laat me niet lachen man. Je opmerking over de legitimiteit van het verwerven van grond in het geval van de Arabieren in Gaza kon in andere omstandigheden nog een mooie discussie opgeleverd hebben. Maar met deze toon? Vergeet het. Mocht je een beetje ballen aan je lijf hebben, dan zou je tenminste reageren met je volledige naam. Vechten met open vizier, dat was zelfs Karel Martel bekend.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Joodsactueel lijkt wel het partijblad geworden van N-VA. Het Calimero-gehalte is alvast het eerste dat ze hebben overgenomen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. http://www.nieuws.be/nieuws/Als_het_over_Vlaanderen_gaat_is_Calimero_links_429a4a2b.aspx

   Verwijderen
 21. Als volleerd discours-analist ontgoochel je me toch een beetje wanneer je zegt dat ik "denk dat dit enkel over atheïsten gaat". Je zondigt al direct tegen het eerste puntje van je eigen 'model'-discours-analyse, want dat denk ik niet.
  Tegen het vierde puntje van je 'model'discours-analyse zondig je niet. Na je eerst verlaagt te hebben tot mijn niveau, dat van het "intellectuele proletariaat" (U vindt zichzelf misschien behorende tot de "intellectuele elite), toon je je werkelijke klasse met het woord "geëxoneneerd", de stralenkrans rond het intellect van Brecht Arnaert (geslaagd Brecht: ik heb het moeten opzoeken). Deze verfraaiing van je retoriek kan jammer genoeg de wolligheid niet verhullen. Elite kan dan misschien voortkomen uit een zeker talent, het kan ook voortkomen uit dedain.
  De verwijzing naar Karel Martel vind ik er echter recht op. Karel Martel, stamvader van de Karolingen en de man die de plaats van de Merovingische koningen overnam, is vooral bekend voor zijn overwinning in de Slag bij Poitiers (732), een veldslag die traditioneel gezien wordt als de "redding van Europa van de Arabieren". Is dit een knipoogje naar geloofsgenoten van jou intellectueel niveau of eerder een verborgen boodschap voor de ingewijden? Het zou ontluisterend kunnen zijn ware het niet zo doorzichtig!
  Laat ons het Roelantslied aanheffen!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kijk, Bart W., we kunnen hier nog discussiëren tot we een ons wegen, maar feit is dat je toon in je eerste reactie laatdunkend was, en dan moet je niet verwachten dat ik typisch Vlaams ga reageren: "Oei oei, deze meneer is kwaad, en ik zal mij maar beter verontschuldigen voor wat ik denk". Je intentieprocessen blijven maar duren, als zou ik het woord geëxonereerd gebruikt hebben om mijn intellect te demonstreren. Ik gebruikte het zonder nadenken, en het is zelfs heel slecht Nederlands. Maar nog niet zo slecht als het uwe. Ik heb me inderdaad tot uw niveau verlaagD. En daar ga ik nu mee stoppen. U schrijft maar wat u wil; het interesseert mij niet meer.

   Verwijderen
 22. Wat had U verwacht, schouderklopjes en aaitjes over de bol? Ik dacht dat een "burgerjournalist" (het zou in feite -tje moeten zijn gezien het geleverde werk) op zijn minst toch een klein beetje kritiek zou kunnen incasseren. Dat U daarvoor Uw niveau verlaagt is volledig op Uw conto te schrijven. Maar wees gerust Brecht, U heeft het er goed van af gebracht. Zelf ik en mijn vrienden van het intellectuele proletariaat stonden bij wijlen te kijken van verwondering, U ging zelf nog enkele niveaus lager dan we ooit voor mogelijk hadden kunnen houden. Een dikke proficiat! Ook met Uw zeer mooie Nederlands, proficiat.


  Ajuus en met vriendelijke groeten,


  Bart W.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Bart W. heeft toch lekker een paar punten gescoord, en jouw 'toontje', Brecht, is zelf zwaar vanuit de hoogte, eigenlijk feitelijk, je bent mooi de host van dit blog, maar je kan geen kritiek verdragen, slaat die tegen de grond aan en dan nog door haast de helft van de tijd gewoon te stellen dat jij intelligent bent en een ander niet. Dat jouw visie, jouw perceptie de juiste is en een ander daar niets over te zeggen heeft. Maar hoe kan het ook anders, want iemand die lekker leuk gaat stellen dat de VRT eentonig is, omdat ze zijn eigen eentonige commentaren wisten te verwijderen, en die daar dan in zijn blog over gaat protesteren, is voor mij te linken aan een kinderlijke ontkenning van zijn wereld.

  Niet reageren, het maakt toch niets uit, es-salam alaykoem ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Beste Anoniem,

  Bart W. heeft idd een aantal goeie punten gemaakt, en had hij die gewoon gemaakt, zonder dat toontje erbij (waar vindt u mijn toon in mijn artikel - behalve, toegegeven "Rudi: watch, and learn" maar dat valt vrij goed mee in vergelijking met de toon die men tegen mij aansloeg als zou ik islamofoob zijn, en dus immoreel - denigrerend dan?) dan had ik ook gewoon geantwoord.

  Maar nee, ik heb kritiek op het heilig huisje van het politiek-correctisme (Palestina is goed en Israël is slecht) en meteen moet ik "eentonigheid" verweten worden, omdat ik wat tegengas geef. Ik heb Bart W. beantwoord in de toon waarin hij begonnen is. Ik doe hetzelfde met u: in een meer respectvolle toon, omdat u ook zelf meer respect toont.

  Wat ik wel vreemd vind, is dat al die mensen die zo moedig zijn in het bekampen van wat zij als een vooringenomen, "kinderlijke" blogger omschrijven, niet de volwassenheid hebben om onder eigen naam te reageren.

  Shalom,

  Brecht.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Als je een eerlijke kijk op de islam zoekt dan is dit boek een aanrader : ISBN 90-6067-987-3

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Committed2the1,

   Hartelijk dank voor deze tip! Ik koop het boek onmiddellijk!

   Brecht.

   Verwijderen