zaterdag 1 december 2007

CDH: De partij van de koning ?Vlaamse vrienden,

Het is plots snel gegaan met de regeringsvorming. Leterme heeft eindelijk gedaan wat hij al veel eerder had moeten doen: de Franstalige partijen voor het blok zetten: "Faites vos jeux, rien ne va plus". Tegen negen uur vanochtend moesten de partijen antwoorden op drie vragen:

1. Zijn alle onderwerpen bespreekbaar in de conventie over de staatshervorming? (Dus ook sociale zekerheid)
2. Is er genoeg bereidheid om akkoord te gaan met meer fiscale autonomie voor de regio's?
3. Bent u bereid een twee derde meerderheid te leveren zonder extra voorwaarden?

Als ultimatum kan dit tellen. Didier Reynders (MR) die eerder al een opening maakte naar de Vlaamse onderhandelaars, liet net zoals met CD&V/N-VA (vanzelfsprekend) en OpenVLD (minder vanzelfsprekend, Somers wil wel, maar moet rug dekken tegen Verhofstadt en De Gucht) weten op deze vragen drie keer ja te antwoorden. Enkel CDH heeft het ultimatum eigenlijk al overschreden, maar belooft voor de middag nog een standpunt te zullen innemen.

Weeral ligt het lot van de formatie dus in handen van een partij die in haar geheel maar de helft van de stemmen (404.077 om precies te zijn) haalt van de voorkeursstemmen ( 796.521 om precies te zijn) van Leterme alleen. Dat doet toch wel even nadenken. Hoe komt het toch dat dit kleine partijtje zoveel macht heeft? Een gespreksavond met Noël Vaessen, georganiseerd door Jong N-VA UGent leerde me in ieder geval al heel wat bij: de CDH is de partij van de koning. Dit is geen gratuite bewering, want een blik achter de schermen van deze partij leert ons heel wat over de Belgicistische machinerieën die de democratie ondergraven.

De voorloper van de CDH was de PSC van Maystadt en verkeerde al langere tijd in crisis. De machtswissel aan de top kon niet lang meer uitblijven en zeker niet toen uitlekte dat prominent figuur Melchior Whatelet in zijn functie als Minister van Justitie onder Dehaene-I (1992-1995) de vervroegde vrijlating van Marc Dutroux ondertekend had. Whatelet af, tijd voor nieuwe gezichten. Op 18 mei 2002 werd uit de oude PSC het nieuwe "Centre Démocrate Humaniste" geboren met Joëlle Milquet aan de leiding. Zij nam eerder al het voorzitterschap op zich en bereidde deze restyling ook voor. Zij leek het nieuwe boegbeeld te gaan worden.

Maar de oude krokodillen waren niet dood. Vooral Wathelet, die zijn politieke carrière zo in mineur zag eindigen, was er nog steeds op gebrand mee te spelen. Was het niet voor de schermen, dan erachter, ter meerder eer en glorie van het Franstalige vaderland. Volgens Vaessen, die de interne paleiselijke keuken bijzonder goed kent, speelt Wathelet tot op vandaag nog een prominente rol in de partij, óók in de regeringsvorming. Volgens Vaessen is het Wathelet en niemand anders die de rechtstreekse link met de koning vezorgt. Of beter gezegd met de onderkoning: de kabinetschef van de koning Jacques van Ypersele-De Strihou.

Deze bijzonder machtige man (die men steeds terugvindt in "de club van vijf" zoals wijlen Joost Ballegeer die in zijn boek beschreef: Jean-Pierre Debandt, Maurice Lippens, Etienne d'Avignon en Albert Frère) was namelijk vroeger ook kabinetschef van Wathelet, waardoor die twee een rode lijn met elkaar hebben! Dat betekent dat de CDH, met Milquet in de frontlinie, de best geïnformeerde partij is van deze hele formatie. "Nog voor Letermes auto van het domein van Laken afgereden is, weet Milquet wat de positie van de formateur is", aldus Vaessen.

Daarom lukt de formatieopdracht van Leterme niet: zijn belangrijkste troef, het beschikken over de laatste en meest adequate informatie, waardoor hij andere partijen te snel af zou kunnen zijn, is uitgespeeld. Alle normale voordelen die een formateur heeft tegenover gewone onderhandelaars worden door dit permanent lek teniet gedaan. Een partij die beter geïnformeerd is dan de formateur zelf zal zich in tegenstelling tot andere partijen minder snel in uitspraken verbranden, minder snel 'bereidheden' laten innemen die later niet meer teruggenomen kunnen worden. Het aftoetsen van het mogelijk wisselgeld, het inspelen op interne partijevoluties en allerlei andere onderhandelingstechnieken zijn achterhaald als men als formateur niet langer de meest geïnformeerde is. Leterme moet proberen de oranje-blauwe partijen te overtuigen, maar moet tegelijk zeer omzichtig omspringen met zijn informatie, want wat de koning weet, dat weet CDH ook. En de koning is tot nader order nog het best geïnformeerd van allen. In tijden van topoverleg is elk brokje informatievoorsprong op een andere partij van essentieel belang. Dit spel wordt dus niet "neutraal" gespeeld, zoals de grondwet de koning voorschrijft. Maar in België komt de werkelijkheid al langer niet meer overeen met de wettelijkheid.

En dan is er nog Van Rompuy. Niet de koning gaf het formateurschap terug aan Leterme na die eerste mislukte poging, maar Van Rompuy zelf. Op weg in zijn auto voor zijn gesprek naar Wallonië, waar de koning op dat moment verbleef, werd alles geregeld. Terwijl de meest logische zet was geweest om Reynders nu eens in de "panier de crabes" te zetten, werd Leterme nogmaals van de loopplank afgeduwd. En dat door een man die in de Rand zoveel stemmen haalde met zijn uitgesproken communautair geladen campagne! Mijn aanvankelijk enthousiasme voor deze Rodenaar is dus serieus bekoeld. Mijn voorlopig oordeel is dat hij gerecupereerd is door het Belgisch establishment met de eervolle functie van Kamervoorzitter, waardoor hij er de facto en de jure deel is van gaan uitmaken. Dan redeneer je anders, liggen je loyauteiten anders. Hopend op een titel van Minister van Staat probeert Van Rompuy nu de brokken te lijmen. Ergens moet het wroegen en wringen, "mais la fonction crée la personne." In mijn politieke analyse heb ik hem dus in de modus "niet te vertrouwen" gezet.

Conclusie van dit alles voor mij is dat we niet te hard moeten zijn voor Leterme. Ik vind het persoonlijk ongelofelijk hoeveel geduld hij aan de dag gelegd heeft, en hoe goed de bloeddoorstroming in het kartel gebleven is: in de media werden de moves van CD&V als bochten beschreven, vanuit Vlaamsgezind standpunt heb ik daar echter niets van gemerkt. Voor mij is het verwonderlijk hoe sterk het kartel op één lijn is gebleven. De Wever en Vandeurzen staan respectievelijk rechtstreeks in contact met het reflectiecomité van de N-VA en met Leterme zelf. Alleen OpenVLD baarde mij zo nu en dan zorgen.

Laat ons voor het verder verloop van de dag nu dit veronderstellen: CDH plooit niet (kan niet anders dan volhouden), Leterme formateur af (géén mislukking in mijn ogen, maar een succes), Reynders mag proberen (moest al het veld in gestuurd zijn na de eerste mislukking (sic!) van Leterme) en laat dan maar eens de Franstaligen over de brug komen. Dit zou stroken met mijn eerdere analyse als oplossing voor deze crisis naar voor schoof: Didier Reynders premier. De gedachtengang hierachter vind u mijn post: "Valse fixaties"

Laat ons hopen op een doorbraak!
Het ziet er goed uit: CDH ein-de-lijk geïsoleerd!

HLRF!

Smithson.

7 opmerkingen:

 1. Groot gelijk!

  Nu nog wat extra reclame voor Jong N-VA UGent (met een linkje hier en daar) en t zou compleet de max zijn ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Huh, en ik die dacht dat CD&V, in een vorig leven CVP, de hoeder van de monarchie was... Heeft deze partij dan waarlijk een nieuwe gedaante aangenomen?!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Goed geschreven maar je kan het ook anders zien. Leterme maakt het hen moe. En niet omgekeerd.

  En Van Rompuy heeft voor een rustpauze gezorgd. Om zo de zaak nog langer te rekken.

  Wat er nodig was langs Waalse kant was de mentale omwenteling. En die is er nu gekomen. Zodat zij zich anti-Vlaams beginnen outen. Wat dus als effect heeft dat de Vlamingen zich nog meer verenigen en meer nood hebben aan samenwerking.

  Maar de laatste tegenzet is nu die interim-regering met alle Waalse partijen. Dus de democratie op en top volgens hun Waalse visie : geen Walen in de oppositie, enkel het VB (en ....? ) dat als ondemocratisch bestempeld wordt.

  En daarmee bewijst het VB weeral zijn ongelooflijke incompetentie als het op politiek aan komt. Ze zitten niet in het spel. Ze zijn eruit, net zoals die 20% Vlaamse kiezers die totaal onschadelijk gemaakt zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ze mogen der toch een beetje beginnen aan voortdoen. Als Spaanse(ja, we zijn tot daar bekend) anarchisten hun medeleven met mij betuigen, weet je toch wel hoe laat het is.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ha die Bloedverwant!

  Tijdje geleden. Tja, je hebt wel gelijk natuurlijk. De oplossing die nu voorligt vind ik ook maar niets. Het is weer zo'n typisch Belgisch geval: noch mossel, noch vis. Verhofstadt, kapotgeregeerd en afgestraft door de kiezer moet een interim-regering op de been brengen, met een compleet van de pot gerukte assymetrische coalitie, terwijl Yves Leterme, dé grote overwinnaar van de verkiezingen een bijrol krijgt als vice-premier, weliswaar met enkele belangrijke portefeuilles, maar toch. Ik heb al meerdere malen ervoor gepleit om Didier Reynders echtig en techtig premier te maken voor vier jaar, en als pasmunt voor zijn ambitie communautair dingen te gaan verwezenlijken. De voordelen zijn niet te overzien: een pacificatie van Wallonië dat sinds meer dan 30 opnieuw een eigen premier zou hebben, een breuk in het Franstalig front omdat er één partij is die nu WEL iets te verliezen heeft, en - ok, ik geef het toe, niet zo koosjer - de mogelijkheid om de absurditeit van dit land aan te tonen: dat iemand premier wordt over de Vlamingen terwijl ze NOOIT voor of tegen Reynders hebben kunnen stemmen.

  Ik heb al veel gezien, maar dit slaat dus werkelijk alles. Oranje-blauw in Vlaanderen, en rooms-rood-retteketet in Wallonië. Wie kan nog volgen?

  Beste groeten,
  Enne, schrijf eens wa meer ... ik zie geen beweging in mijne Google Reader!

  Groeten,

  Smithson.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Nog een Koen-blog lezer...!
  Touchez! ik heb je ontmaskerd!

  ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Coupons les pattes à ces vilains canards : http://grand-barnum.blogspot.com/search/label/Belgique

  BeantwoordenVerwijderen