zondag 24 juni 2007

Goede (?) reden (?) 3 van 10 (?) voor het behoud van Belgie

ECONOMISCHE EFFICIËNCY: De economische activiteit van de drie Belgische gewesten ('Vlaanderen', Brussel, 'Wallonië) is sinds eeuwen in elkaar verstrengeld met Brussel precies in het midden van het Belgisch spinnenweb van wegen, spoorwegen, kanalen ... Wie dat allemaal wil scheiden staat voor een enorm dure operatie die nadien ook alleen maar verlies oplevert: verlies van afzetmarkten, verlies van recruteringsmarkten, verlies van talent . . .

Omtrent de economische efficiëntie van "Vlaanderen" (waarom men het grootste landsdeel tussen aanhalingstekens zet en onze hoofdstad Brussel niet is mij een raadsel maar kom) is al heel wat gezegd en geschreven, maar de waarheid is dat de Vlaamse (en dus het grootste stuk van de Belgische) economie beheerst wordt door Franse kapitaalgroepen. Het economisch vraagstuk afbakenen binnen de grenzen van ons kleine landje is dus ten eerste al een verkeerd uitgangspunt: onze Europese economieën zijn al verregaand geïntegreerd. Een verlies van afzetmarkten hangt dus niet meer samen met de nationale grenzen. De open economische Europese ruimte laat ook vrij verkeer van mensen en dus ook talent toe. In de onafhankelijke staat Vlaanderen zal dat niet anders zijn: Walen die voldoende kwalificaties hebben (bijvoorbeeld Nederlands spreken) kunnen dan in het buitenland, bij ons dus, komen werken.

Vanuit diezelfde “geografische” opvatting van de economische activiteit volgt nog een tweede denkfout, namelijk dat Brussel voorgesteld wordt als dé kern van ons Belgische economische web. Brussel is zeker één van de knooppunten in ons land, maar niet het enige of het belangrijkste: alles hangt af van de sector waar je dit voor bekijkt. In de logistieke sector is bijvoorbeeld Antwerpen met zijn haven veel belangrijker dan Brussel, maar omgekeerd staat Brussel in de dienstensector aan de top in ons land. Toevallig heb je voor die sector in Brussel geen "strategische" mobiliteits-infrastructuur nodig. Een slechte samenwerking met Nederland is voor ons land veel bedreigender dan een splitsing van de infrastructuur in het zuiden.

Brussel ligt ook niet “precies in het midden van het Belgisch spinneweb van …” zoals hier beweerd wordt. Brussel wordt volledig omringd door Vlaanderen. Alle uitvalswegen, alle spoorwegen en alle kanalen die uit Brussel vertrekken liggen dus op Vlaams grondgebied en zijn er dus inderdaad volledig mee verstrengeld. Wie spreekt over spoorwegen en wegen, (en zelfs kanalen? doormidden of dwars?) die moeten “gescheiden” worden, gaat dus toch wel heel kort door de bocht. Het doet me een beetje denken aan de RTBF-grap waarbij de tram in Tervuren moest stoppen omwille van de taalgrens.

Besluit: Het economisch efficiëntie-argument, gestoeld op een geografische indeling van drie post-België gebieden (Vl, Wal, BRX) houdt geen steek: sinds de integratie van de Europese economische ruimte is een politieke scheiding van een land niet noodzakelijk meer gelijk aan scheiding van de nationale economische ruimte. Tegelijk is het niet correct dat Brussel voorgesteld wordt als het midden van België. Brussel ligt volledig in Vlaanderen en alle mobiliteitsinfrastructuur die haar bedient (Ring rond Brussel, toekomstig Gewestelijk ExpressNet, de kanalen waaronder zelfs het Kanaal Brussel-Charlerloi) passeren eerst nog door Vlaanderen, alvorens de taalgrens over te steken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten